, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Næstved: Sparring til skalering af dansk produceret Wagyu kvalitetskød - transparant fra fødsel til forbruger. Ambitionen er at være det bedste alternativ til udenlandsk højkvalitetskød

 • 22 May 2024
 • 14:30 - 16:30
 • Sparekassen Sjælland-Fyn, kl 14:30 til 16:30 pa Grønnegade 20, 4700 Næstved
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 15. maj 2024
 • Tilmeldingsfrist: 15. maj 2024Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens produkt er højkvalitets kød fra den japanske Wagyu race, kendt for at skabe verdens bedste kød, krydset med Jersey racen. Mission er at lave et stærkt alternativ til importeret kvalitetsoksekød.

Der bruges overskudsdyr fra Jersey mælkeproduktionen som ”opgraderes” med Wagyu racen. Alle dyr græsser om sommeren og bidrager til at opretholde sjældne plante- og dyrearter i vores natur. Der er et stort fokus på at producere så bæredygtigt som muligt

Fremadrettet er fokus på B2B kunder. Ambitionen er at skalere produktionen ud over hele DK, så virksomheden bliver en stærk spiller på at skabe natur og biodiversitet med deres kvæg.

Visionen er at skabe et skalerbart forretningskoncept, med balance mellem produktion og natur og Danmarks stærkeste kødbrand.

Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland Fyn A/S og Motivhuset ApS.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

              1. 1. Ved skalering - skal vi fastholde at eje hele værdikæden, (autentisk men kapitaltung) eller alternativt en franchise model, hvor virksomheden ikke ejer dyrene?

              2. 2. Sparring og input omkring fordele og ulemper ved nuværende ejerstruktur og hvordan den sikres bedst muligt fremadrettet med 6 lige ejere. Perspektiver fra panelet på en kapitaludvidelse og en tilhørende reducering af virksomhedens ejerandele.

              3. 3. Hvor meget skal virksomheden fokusere på bæredygtige elementer som fx biodiversitet?


               Branche: Fødevarer, Agro, Agroindustri

               Udviklingsstadie: Proof of Concept

               Virksomhedens CVR-reg.: Sjælland

               Kompetencer i panelet:

               • Forretningsudvikling/ franchise model 
               • Ejerstruktur & Kapitalrejsning
               • Bæredygtighed


               Virksomheden

               Vores mission med virksomheden er at lave et stærkt alternativ til kvalitetsoksekød ift. importeret oksekød. Derudover har vi alle i virksomheden en stærk driver for at fortælle de gode historier om landbrug og fødevareproduktion og producere det så bæredygtigt som muligt, for at kunne skabe de bedste historier og en høj avance på vores produkt.

               Vi har ambitioner om at skalere produktionen ud over hele DK, så vi bliver en stærk spiller på at skabe natur og biodiversitet med vores kvæg.


               Produkt

               På produktsiden producerer vi dansk højkvalitets oksekød, så brugerne af kødet ikke behøver at importere. Lokale fødevarer ser vi et stærkt marked for, specielt med øget fokus på klima og ESG.

               På produktionssiden hjælper vi mælkeproducenter med at skabe en højere værdi ud af deres overskydende kalve og bidrager til den gode fortælling om landbruget.


               Hvilken løsning

               Lokalt produceret dansk Wagyu oksekød i større skala til den danske forbruger, produceret mest muligt i pagt med naturens balancer.


               Forretningsmodel

               Vi køber kalvene af mælkeproducenten, når de er 3 mdr. gamle. Vi opfostrer dem til de er 2-2,5 år gamle og derefter får vi dyrene lønslagtet og står selv for salget af kødet.

               Vi ejer dyrene, men lejer os til alt andet, herunder stalde, pasning af dyrene, græsningsarealer, lagerplads mv.


               Kunder

               Vi startede medio 2023 med at lancere online salg af blandede kødkasser, direkte leveret hjem til B2C kunden. Vores erfaring efter 1. halvår blev, at det blev en meget dyr løsning i vores skala, med markedsføring, håndtering af lager, pakning og forsendelse.

               De kunder vi aktuelt arbejder på, er B2B kunder, herunder burgerkæder og MENY kæden.


               Markedet

               Markedet for oksekød er generelt faldende og vi forventer også at det i fremtiden vil falde i Danmark. Modsat har oksekød nogle fantastiske kvaliteter ift. at give umami til måltidet, så vi ser et marked der drejer mod at spise mindre oksekød, men bedre oksekød, når det endelig skal være og i mindre mængder ad gangen pr. måltid.


               Konkurrenter

               På det danske marked for Wagyu/Jersey kryds har vi pt. ingen konkurrenter i vores størrelse, men produktionen er relativt nem at kopiere, for vi har masser af Jersey mælkeproducenter, som kan fremavle kalvene.

               Dansk produceret Waygu fuldblodsdyr sker også kun i mindre skala, men der er klart kommet flere producenter over tid.

               På produktsiden er vores konkurrenter primært importeret kvalitetsoksekød fra Argentina, Australien mv.


               Vækstambition

               Vores nuværende ambition er at komme op på 1.000 dyr produceret årligt og 1.000 ha afgræsning, der plejes årligt. Det svarer til en 7 dobling af vores nuværende produktion og en produktion på ca. 180.000 kg kød færdigvare årligt.


               Ledelse og team

               I det daglige har vi en ansat direktør, som bruger ca. 50 % af sin tid på virksomheden. Hertil bruger de øvrige stiftere ad hoc tid på at bidrage med deres kompetencer, herunder medieproduktion og markedsføring, landbrugsproduktion, start-up erfaring, økonomi og forretningsudvikling mv.


               Økonomi/finansiering

               Vi har pt. finansieret vores 2,0 mio. kr. fra founderne, som bidrager til opstart af første produktionsstep på 130 dyr årligt.


               Status

               Vi har ret stærkt proof of product, og er i gang med proof of concept ift. hele produktionssetuppet, samt afsætningssetuppet til større B2B kunder.

               CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
               Powered by Wild Apricot Membership Software