, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Softwarevirksomhed inden for compliance og certificeringer søger sparring på kapitalfremskaffelse, kommunikation og prismodel

 • 23 May 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Sydbank, kl 13:30 til 16:30 pa Store Torv 12, 8000 Aarhus
 • 15

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. maj 2024
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 16. maj 2024

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har en B2B online SaaS løsning, der gør det let for virksomheder at implementere og styre ISO certificeringer og compliance, fx ESG.

Vi har igennem de sidste 2 år oplevet stor interesse for vores software og dermed også en afledt vækst. Vores store udfordring er at balancere væksten i forhold til vores cashflow. Da vi har med immaterielle aktiver at gøre, er det utroligt svært at få tilstrækkelig vækstkapital til rådighed.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

                 1. 1. Kapitalfremskaffelse
                  Hvordan kan vi tiltrække investorer? Og bør vi sigte efter at få en investor ombord, eller bør vores vækst understøttes af anden kapital?

                 2. 2. Kommunikation af produkt
                  Hvordan kan vi gøre vores værditilbud tydeligt i vores arbejde med en overordnet kommunikationsstrategi?

                 3. 3. Prismodel
                  Hvordan kan vi optimere vores prismodel?

                          Branche: Software/SaaS

                          Udviklingsstadie: Proof of Concept

                          Virksomhedens CVR-reg.: Østjylland

                          Kompetencer i panelet:

                          • B2B
                           Finansiering & Kapitalrejsning
                          • Strategi og vækstplaner
                          • Forretningsmodeller
                          • Forretningsudvikling


                          Virksomheden begyndte som en virksomhed med fokus på rådgivning og services inden for ISO-certificeringer, ledelsessystemer og procesoptimering. Med markedskendskab og en stigende efterspørgsel på ledelsessystemer, standarder og certificeringer, udviklede vi en softwareløsning til at understøtte virksomheders digitalisering og implementering heraf.


                          Certificeringer og ledelsessystemer er bl.a. vigtige elementer i virksomheders arbejde med bæredygtig drift, god governance og compliance.


                          Vi har en software, som gør det let for virksomheder at implementere governance og virksomhedscertificeringer, f.eks. miljøledelse/ESG, Informationssikkerhedsledelse eller NIS2.


                          Softwaren er vores primære forretningsområde. Derudover yder vi implementeringsbistand til ISO-ledelsessystemer og tilknyttede konsulentydelser.


                          Vores forretningsmodel kan ligeledes opdeles i:


                          - Primær forretningsmodel (Software abonnement – SASS):

                          Onboarding 7.125 kr. (Engangbeløb).

                          1-49 licenser/brugere 106 kr. pr. måned.

                          49+-99 licenser/brugere 64 kr. pr. måned.

                          99+ Enterprise (Pris tilpasses efter virksomhedens totale behov.


                          - Sekundær forretningsmodel (Konsulent)

                          Timebaseret afregning. Denne er ofte 950 kr./timen.

                          Alle priser er ekskl. moms.

                          Markedsstørrelse er i milliardområdet.


                          Konkurrenter:

                          IPW - https://www.ipwsystems.dk/

                          D4 - https://www.d4infonet.dk/

                          Risma - https://www.rismasystems.com/

                          Formalize - https://formalize.com/


                          Teamet:

                          Direktør, Salg, Backend-udvikling.

                          Frontend-udvikler.

                          Marketing.

                          Investor & advokat, Juridiskbistand kontrakter etc.


                          Vi er finansieret af egen drift og bankkredit som d.d. ligger på 350.000. Banken er udfordrende at arbejde sammen med i forhold til vækst, da vi har med immaterielle aktiver at gøre (software).

                          Vores status er, vi kunne have vækstet 100-200% i år, men grundet manglede vækstkapital, så forventer vi, at det bliver max 20-40%.

                           CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                           Powered by Wild Apricot Membership Software