, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Virksomhed med internationalt storsælgende onlineprodukt til børns motoriske udvikling søger sparring om vækststrategi, markedsføring og B2B-salg

 • 30 May 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Krifa, kl 13:30 til 16:30 pa Klokhøjen 4, 8200 Aarhus
 • 16

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. maj 2024
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 23. maj 2024

RegisterIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden sælger online øvelsesprogrammer til børns motoriske udvikling og sanseintegration. Programmerne findes på dansk, engelsk og tysk. I 2023 solgte virksomheden i 58 lande.

Formålet er at hjælpe forældre til at kunne forstå og selv handle på deres børns motoriske udfordringer.

Markedet er stort i en tid, hvor børns bevægeglæde og -evner udfordres af bl.a. skærme og offentlige besparelser.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

                  1. 1. Vækststrategi:

                  2. Hvordan kan vi videreudvikle og tilpasse vores onlineplatform til et internationalt marked og sikre fortsat vækst?

                  3. 2. Markedsføringsstrategi:
                  4. Hvordan når vi ud til kunder, som ikke er på de sociale medier?

                  5. 3. B2B-salg (offentligt og privat):
                  6. Hvordan kommer vi igennem til kommuner og forsikringsselskaber mhp. på licenssalg? Og er det markeder, vi bør sigte efter?

                            Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

                            Udviklingsstadie: Proof of Business

                            Virksomhedens CVR-reg.: Midtjylland

                            Kompetencer i panelet:

                            • Forretningsudvikling
                            • Internationalisering
                            • Strategi og vækstplaner                            Virksomheden

                            Virksomhedens første kim blev lagt i 2020, da Covid havde lukket landet ned. Jeg oprettede en Instagram-profil, da jeg ville hjælpe andre forældre med ideer til, hvad de kunne lave med deres børn derhjemme med fokus på bevægelse. Hurtigt fik profilen mange følgere. Da jeg efterhånden fik svært ved at nå at svare på alle beskeder, udviklede jeg et koncept, hvor man kunne få skriftlig rådgivning af mig på mail for 200,-. Efter et par år med utallige mailsvar, fik min mand den idé, at det skulle automatiseres gennem online øvelsesprogrammer. Sammen skabte vi vores onlineunivers.


                            Produkt/ydelse

                            Vi hjælper forældre til selv at løse deres børns motoriske udfordringer (motorisk forsinkelse, fladt baghoved, favoritside, asymmetrisk udvikling og sanseintegrationsudfordringer). Vi har gjort kompleks, evidensbaseret fysioterapi letforståeligt og let tilgængeligt i hele verden. I Danmark er der op til tre måneders ventetid på at komme til børnefys i kommunalt regi, og i mange områder kan det være svært at finde kompetent hjælp til sit barns motoriske udfordringer.


                            Løsning

                            Man køber adgang til et online videobaseret øvelsesprogram. Øvelserne er enkeltvis beskrevet med tekst og vist på video. Al viden i programmerne er helt i tråd med best practice i det offentlige sundhedssystem i Danmark. Øvelserne kan nemt udføres derhjemme og kræver ingen hjælpemidler.


                            Forretningsmodel

                            Al vores marketing foregår på de sociale medier, hvor vi har +73.000 danske følgere og +260.000 internationale følgere. Webshoppen er opbygget i Wordpress og findes på tre sprog (dansk, engelsk og tysk). Kunderne logger ind for at kunne tilgå deres køb, som alle er samlet under deres profil. Vi har haft +15.000 salg på hjemmesiden, siden vi lancerede den i januar 2023. Hvert program koster 299,- i Danmark og er tilpasset Purchase Power Parity i alle lande.

                            At øvelserne er baseret på best practice/evidens er vigtigt for os. Vi ønsker ikke at sælge alternativ behandling, da vores målgruppe er potentielt sårbare nybagte forældre.

                            Vi har bevidst fravalgt at lave influencing på profilerne, da den faglige troværdighed ville lide under dette.


                            Kunder

                            Forældre (især mødre) til små børn.


                            Markedet

                            I 2023 var der >57.000 fødsler i Danmark, knapt 700.000 fødsler i Tyskland, 600,000 i U.K og 3.7 mio i USA (disse tre lande sælger vi mest i internationalt). I opstartsåret 2023 solgte vi til 10.000 kunder i Danmark. Dermed solgte vi til 17% af det fulde marked. Dette genererede en indtjening på netto 2 mio DKK. 17% af 4 mio fødsler i Tyskland, U.K. og USA svarer til 680.000. Markedet har dermed en potentiel størrelse på over 100 mio DKK.


                            Konkurrenter

                            Den største konkurrent i DK har også en stor Instagram. Dog sælger vedkommende kun pdf-filer, så produktet er af lavere kvalitet. Der findes flere mindre spillere i USA, men i Europa har vi ikke kunnet identificiere en merchant med online tilgængelig viden om motorisk udvikling.


                            Vækstpotentiale/mål/ambition

                            Vi er meget åbne for andre ideer. Vi drømmer om at skabe dét site, man går ind på, når man har brug for kvalificeret viden om baby, barn og mor. Dvs. at udbyde kurser fra de dygtigste spillere på hvert deres felt på vores platform med en fair fordeling af salget. Dette kan være ammevejledning, graviditets- og efterfødselstræning, fødselsforberedelse osv.

                            Vi drømmer også om at vækste endnu mere internationalt, samt at forbedre og udvikle produkterne, så de bliver ved med at være state of the art.


                            Ledelse og team

                            Vi er to personer i Develobaby. Den ene af os udvikler produkter og står for al marketing, mens den anden står for alt omkring de tekniske aspekter og drift. Virksomheden ejer også en lille børnefysioterapiklinik i Mejlgade i Aarhus.


                            Økonomi/finansiering

                            Virksomheden har en særdeles god økonomi, så umiddelbart har vi ikke brug for hjælp til finansiering.


                            Status

                            Vi er så langt, at vi dagligt sælger mange onlineprogrammer og nu ønsker at opdage alle vores blinde vinkler og få en konkret kurs på, hvor vi ønsker at lægge vores kræfter fremadrettet.

                             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                             Powered by Wild Apricot Membership Software