, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Roskilde: Kunst, natur og akustik skaber øget arbejdsglæde og produktivitet

 • 30 May 2024
 • 09:30 - 11:30
 • Sparekassen Sjælland-Fyn, kl 09:30 til 11:30 pa Københavnsvej 77, 4000 Roskilde
 • 21

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 23. maj 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 23. maj 2024.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens primære produkt er kunst og udsmykning på bestilling. For at matche kundernes ønsker og visuelle identitet er der stor variation i stil og udtryk.

Kunsten er ikke udelukkende maling af vægge, der er fokus på materialevalg, skiltning, arbejdslys, plantevægge og akustikpaneler som skaber en samlet kreativ indpakning af virksomheden.

Med et hovedfokus på at forbedre arbejdsmiljøet, tilpasses motiver, farver og komposition til arkitektur, indretning og interiør.

Kunsten kan visualisere virksomhedens kerneværdier, vision og historie tydeligt rundt i alle afdelinger.

Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og Motivhuset ApS. Springboardet afholdes som en del af et udviklingsforløb for mindre virksomheder, som gennemføres af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og Motivhuset ApS.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende temaer:

Forretningsudvikling

 • • Hvordan kan founder frigøre mere tid til kreativitet og salg?
 • • Skal der ansættes en sælger?
 • • Skal der etableres en webshop med salg rettet mod btc?
 • • Etablering af partnerskaber (indretningsarkitekter, andre)?


  Industri: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

  Udviklingsstadie: Proof of Concept

  Virksomhedens CVR-reg: Sjælland

  Kompetencer der efterspørges til panelet:

  • Forretningsmodeller
  • Forretningsudvikling
  • Partnerskaber


  Virksomheden

  Virksomheden beskæftiger sig med at designe og skabe kreative arbejdsmiljøer – primært gennem kunst, design og udsmykning. Værkerne er en udbygning af kundernes visuelle identitet og tager afsæt i deres ønsker, tanker og ideer.

  Der er senest tilføjet plantevægge som en del af udsmykningen, og med et øget fokus på en generel forbedring af arbejdsmiljøet, vil både belysning og akustik gøre en markant forskel.


  Ydelse/produkt

  Et uinspirerende, kedeligt og neutralt arbejdsmiljø kan få tilført farver, afveksling, dynamik, samt en historiefortælling som inkluderer virksomhedens kerneværdier. Samtidig få tilført variation i belysning og akustik med alle de positive indvirkninger fra grønne plantevægge.

  Det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre sammenkoblet og derved skabe en mere produktiv arbejdsplads og samtidig øge arbejdsglæden.


  Løsning

  Dialogen og arbejdet udføres af samme kunstner og grafisk designer med masser af erfaring.


  Forretningsmodel

  Individuelt tilpasset kunst og udsmykning efter kundens egne ønsker og behov.


  Kunder

  Mellemstore virksomheder (Privatejet) (50 - 250 ansatte).

  Skoler & institutioner, Kommuner, store virksomheder.

  Restaurationsbranchen og oplevelsesindustrien.


  Markedet

  Der er et stort marked, da de forskellige fagpersoner ofte udelukkende fokuserer på egne kompetencer. Derfor anslår jeg, at der er rig mulighed for forskellige projekter med kunst og udsmykning, særligt med et fokus på et forbedret arbejdsmiljø.

  Ønskede kunder er SMV, ikke mikro (1 - 9 ansatte), men mellemstore virksomheder (50 - 250 ansatte). Her er fokus på medarbejderne. Projekternes processer er ikke lige så langsommelige og gennemsyret af bureaukrati som ved store virksomheder og kommuner.


  Konkurrenter

  Der er kommet en del nye konkurrenter efter corona. Der er mange dygtige kunstnere, men ganske få som har et overordnet overblik, og som er interesseret i at tilsidesætte egen stil og udtryk. Men jeg har kun set ganske få som fokuserer på andet end blot udsmykning. Kunstnere er som udgangspunkt meget i deres eget hoved, derfor ser jeg et stort potentiale i at fokusere på, generelt at forbedre arbejdsmiljøet.


  Vækstpotentiale/mål/ambition

  Udvidelse med produkter og samarbejdspartnere som kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljø, med eksempelvis akustik, belysning, tæpper og lignende.


  Teambuilding og workshop

  Inkludere medarbejderes input og medindflydelse i værkerne. Samtidig bliver medarbejderne opdateret i virksomhedens kerneværdier, mission og vision.

  – Evt. involvere personlighedstests og underholdningsaktiviteter.


  Ledelse/team

  A – ejer/founder og udførende kunstner og grafisk designer.

  Derudover ekstern bogholder, coach/mentor, sparringspartner er inde over virksomheden.


  Status

  Virksomheden er 14 år gammel, funktionel, fungerer og udbetaler løn til en medarbejder. Omsætter for mellem 850.000 - 1.000.000 kr. pr. år.

  I starten 2024 blev præsentationsbogen på knapt 200 sider klar, som er et godt salgsredskab, og er ved at blive uddelt til samarbejdende indretningsarkitekter, som fungerer som ambassadør for virksomheden.


  CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
  Powered by Wild Apricot Membership Software