, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online SPRINGBOARD®: Hjælpemiddel til selvhjulpen navigation af blinde og svagsynede med en præcis GPS og app, så de kan færdes frit som alle andre. Sparring til at skalere

 • 04 Jun 2024
 • 10:00 - 12:00
 • We Build Denmark, kl 10:00 til 12:00 pa Online, Mødeplatform
 • 18

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 28. maj 2024
 • Tilmeldingsfrist: 28. maj 2024

RegisterIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens produkt er et hjælpemiddel til selvhjulpen navigation, der giver blinde og svagsynede mulighed for at bevæge sig selvstændigt til enhver udendørs destination uden behov for forudgående træning. Der fokuseres på at forbedre deres hverdag og mobilitet.

Systemet bruger højpræcisions GNSS og en mobilapp, så brugeren kan navigere i hverdagen til og fra arbejde/studie, supermarked, læge, træning, ja alle de steder hvor brugeren skal hen på egen hånd. Og desuden i forbindelse med deltagelse i sociale arrangementer eller udflugter. Et komplekst system til en simpel løsning, der giver frihed.

Produktet øger sikkerheden i trafikken, da appen sørger for at holde brugeren inden for områder til fodgængere, såsom fortove og fodgængerfelter - den "den virtuelle ledelinje".

Forretningsmodellen er abonnementsbaseret samt betaling for ”korrektions data”.

Ambitionen er 200+ brugere ved udgangen af 2024 og åbne op for udlandet i start 2025 og derved hurtigt komme på 1.000 brugere.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

             1. 1. Marketing og salg. Hvordan gør vi det bedst med et niche product som vores?
             2. Kan der være relevante samarbejdspartnere?

             3. 2. Sparring til kapitalrejsning/finansiering med henblik på indkøb af et større antal GNSS devices, videre udvikling til Android samt på sigt komme ud over Danmark grænser.

             4. 3. Vi ønsker at få en co-founder ind i virksomheden, som i første omgang får equity. Over hvor lang tid skal det fordeles, er der specielle ”cut-off” punkter eller andre betingelser man skal være opmærksom på?

             Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

             Udviklingsstadie: Proof of Concept

             Virksomhedens CVR-reg.: Hovedstaden

             Kompetencer i panelet:

             • Markedsføring/salg
             • Finansiering/kapitalrejsning
             • Co-founder/investor


             Virksomheden

             Inspireret af familie og venner med synshandicap og udviklingen af en ny GNSS-chip af u-blox, som leverer en præcision på under 30 cm, besluttede vi, to grundlæggere, at udvikle en navigationsløsning, der udnytter denne præcision. Vi indså hurtigt, at almindelige smartphones med en GPS-præcision på op til 5 meter ikke var tilstrækkelige, da de kan lede en blind person ind midt på en vej.

             Desuden er eksisterende guidetjenester fra f.eks. Google og Apple ikke tilpasset til at navigere ved fortove, lyskryds eller fodgængerovergange. Vores løsning sikrer derfor, at brugeren ledes sikkert på fortovet, og hvis de afviger, guides de blidt tilbage mod fortovets midte.

             Det, der gør vores teknologi unik, er integrationen af højpræcisions GNSS og avancerede algoritmer, der holder brugeren på en sikker rute under hele deres færd.


             Produkt/ydelse

             En blind kan som ofte huske 3-5 ruter i hoved, hvor de skal huske mange detaljer, som ved denne vej skal de dreje til højre, eller efter det rækværk skal der komme en fodgængergang efter 10 skridt.

             og for at lære en rute, skal de først søge kommunen om en mobility-instruktør, med en samlet ventetid på 3-8 uger, derefter bruger de så 2-3 uger på at lære den nye rute udenad.

             Dette gør at blinde og synshandikappede ikke har den frihed til at komme til nye steder uden lang og forudgående planlægning, samt en vurdering om det er en rute der skal bruge så meget at det er det hele værd.

             Aktuelle løsning giver en ny guide inden for 72 timer, i de fleste tilfælde inde for 8 timer. Som så dukker op på Appen og de kan gå ruten, guidede af appen.

             Fremtidige løsninger forventes at kunne lave de fleste guider inden for ganske få minutter.

             Brugerne har også adgang til et bibliotek af offentlige guider, som er guder der er relevante for mange brugere. Der er også mulighed for at dele personlige guder med venner.


             Forretningsmodel

             GNSS/Wearable ”lejes” som en del af et abonnement, abonnementer betaler også for ”korrektions data”. Priser går fra 349 pr måneden, til 995 pr måned for ”private” abonnementer, hvor der er ”hjælpemiddel” abonnementer, der har lidt flere inkluderet guider, men som også koster mere 1.2500 pr. år.


             Kunder

             Vi har naturligvis gjort os mange tanker omkring kunder, og vi har detaljeret persona.

             Overordnede kan vores kunder beskrives som Blind eller svagt seende, med gode ”mobility” engskaber, Stok eller Førerhund bruger, aktivt socialt, studerende eller arbejdsliv, sidstnævnte kan være et ønske, da det er det vi muliggøre.


             Konkurrenter

             Vi kan ikke sige os helt fri for konkurrence, men der er p.t. ikke right nogle tekniske løsninger der håndterer dette.

             Der er services, som Flextrafik, taxa, eller vender og frivillige, men det løser en aktuel situation, ikke et langsigtede problem.


             Vækstpotentiale/mål/ambition

             Vi arbejder på at komme op på 200+ brugere ved udgangen af 2024, det er som sådan et beskedent mål, men specielt ”hjælpemiddel” bevilling kan være langtrukket, og de fleste af vores abonnementer kommer den vej.

             Vi forventer at kunne åbne for udlandet i start 2025 og derved hurtigt komme på 1.000 brugere, hvor vi begynder at se en god forretning.

             Derefter forventer vi at få en mere eksponentiel udvikling af brugere.


             Økonomi/finansiering

             Vi har ind til nu, modtaget en del soft-funding, der har kunne bære os hen hvor vi er i dag, med et færdigt produkt, vi har aktuelle likvide udfordringer, så vi har ikke særlig meget ”runway”.


             Status

             Vi har et produkt med brugere, der betaler for vores service, brugere skaren er ikke stor nok til at holde virksomheden kørende.

             Der bliver arbejdet hårdt på at tilføre virksomheden likvider, i form af soft-funding eller investeringer, dog uden den store erfaring på dette område, den founder der har lavet dette arbejde valgte af personlige årsager at trække sig i starten af 2023.

             Så vi er flyve klar, og vi har masser af ”back-log” med nye feature og muligheder.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software