, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online SPRINGBOARD®: Nyt, innovativt og patenteret monteringssystem til varmefri samling af spuns og andre stålkonstruktioner. Sparring på go2market og internationalisering

 • 13 Jun 2024
 • 14:00 - 16:00
 • We Build Denmark, kl 14:00 til 16:00 pa Online, Mødeplatform
 • 16

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 6. juni 2024
 • Tilmeldingsfrist: 6. juni 2024

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomhedens produkt er et nyt, innovativt og patenteret monteringssystem, der primært er designet til brug for midlertidig opsætning af støttevægge i byggegruber og samling af andre stålkonstruktioner.

Systemet anvendes uden brug af svejsning/skæring og sikrer en både nemmere og hurtigere montering og demontering end traditionel opsætning af strækbjælker på støttevægge i byggegruber, der påsvejses de lodrette HEB-profiler.

Ydermere kan brug af systemet medvirke til 100% genanvendelse af bjælker, ligesom systemet i sig selv har høj genanvendelighed. Monterings- og demonteringsmetoderne sikrer besparelser på såvel krantid, ventetid og arbejdstimer og kan bidrage til en væsentlig reduktion i CO2 belastning.

Løsningen, der kan monteres stort set upåvirket af vejret, er testet i samarbejde med DTU, Nordisk Svejsekontrol og ABC - Rådgivende Ingeniører.

Forretningsmodellen er leje. Markedet for interim-spuns i Danmark estimeres til 100 mio. DKK//år, mens det internationale marked er uestimeret. Målet er, inden for 5 år, at nå en omsætning på DKK 10 mio. DKK fordelt på de ti lande nævnt i pkt. 2.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

              1. 1. Go2market. Metoder for markedspenetration i DK. Hvilke anbefalinger har panelet til at etablere reelle leverancer på løsningen? Oplevelsen er, at byggebranchen er meget tilbageholdende.

              2. 2. Anbefaling fra panelet til valg af første eksportmarked blandt de ni lande, der er søgt patent i.

              3. 3. Input til go2market strategi internationalt - fx direkte forretning, licens, lokale samarbejder eller?


              Branche: Byggeri

              Udviklingsstadie: Proof of Business

              Virksomhedens CVR-reg.: Hovedstaden

              Kompetencer i panelet:

              • Go2market/salg
              • Eksportmarked
              • Strategi internationalt


              Virksomheden

              Virksomheden tilbyder et alternativ til den traditionelle metode for samling af midlertidige spunsvægge/stålkonstruktioner. I dag svejser man samlingerne, og skærer dem fra hinanden ved demontering.


              Produkt/ydelse

              System anvendes til at samle stålbjælker varmefrit. Løsningen leverer en lang række fordele til kunden, bl.a. økonomisk gevinst, hurtigere montering/ demontering, forbedret arbejdsmiljø, CO2-reduktion (materialegenbrug), sikrere tidsterminer, øget leverancesikkerhed. Selve systemet kan genanvendes.


              Løsningen

              Systemet er simpelt. Det består af et sæt på fire stålklodser, som boltes sammen. Enhederne klemmer om stålflangerne, hvor to bjælker mødes, og sikrer derved, at de ikke skrider. Demontering; bolte og møtrikker løsnes, og de fire klodser frigøres med en dødslagshammer. Der kræves ingen certificering, kun 3-4 timers undervisning/træning.


              Forretningsmodel

              Vi tilbyder primært udlejning af systemet. Årsagen er, at enhederne for hver montage skal tjekkes for deformation for at kunne opretholde produktgarantien. Såfremt en kunde insisterer på at købe systemet, skal der indgås en særaftale, som sikrer ansvarsfraskrivelse.


              Kunder

              Potentialet er alle med behov for at kunne samle stål midlertidigt; f.eks. ved brand-/spræng/-sammenstyrtningsfare. Brancher med krav til støvfri rum. Midlertidige konstruktioner (modulbyggeri/sceneopbygning).

              Firmaet har i dag den første betalende kunde (i byggebranchen), og forventer at aflevere første opgave med kunde nr. to i K2-2024. Der er aktiv dialog med yderligere 3 danske virksomheder.


              Markedet

              Markedet for midlertidig spuns estimeres til DKKm 100/år, fordelt på 15-20 virksomheder i Danmark. Markedspenetration er udfordrende. Fornemmelsen er en tilbageholdenhed, indtil løsningen har bevist sig selv. Der er ekstremt mange indfaldsvinkler, som langsommeliggør at finde ”den rigtige” at tale med i de enkelte virksomheder.

              Produktprofilen og det nuværende globale fokus på grønne løsninger bevirker, at ledelsen mener, der er god mulighed for etablering internationalt.


              Konkurrenter

              Der er fundet ganske få produktet globalt, som kan udføre varmefri samling af stål. Sammenligner man løsningerne, er de funktionelt markant forskellige fra den løsning, virksomheden tilbyder.


              Vækstambition

              Virksomhedens ambition er en international forretning, med et endnu uafklaret go-to-market koncept. Etablering af globalt brand.


              Ledelse og team

              Ledelsen består af produktudvikleren (smed, erfaring indenfor byggebranchen), ingeniøren med erfaring omkring kvalitetssikring og indkøb, og økonomen med en stærk administrativ profil.


              Status

              Firmaet fokuserer på salg (besøg) og markedsføring (online/messer/fagdage). Al kapital er privatfinansieret, men der arbejdes med ansøgning om soft funding gennem InnoBooster og RealDania’s Innovation-til-marked. Patentansøgning nr. 2 på et komplementært produkt er i proces.

              CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
              Powered by Wild Apricot Membership Software