, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: SaaS-løsning digitaliserer data på byggematerialer og gør bæredygtige valg hurtige og innovative - i en branche, der lever på en brændende platform ift. kommende lovgivning

 • 20 Jun 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Holst, Advokater, kl 13:30 til 16:30 pa Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C
 • 17

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 13. juni 2024
 • TILMELDINGSFRIST: 13. juni 2024

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Danmark er et af de lande med de højeste krav indenfor byggebranchen ift. statik og brandsikring, og fra 2025 bliver der også stillet krav til, hvor meget CO2 en bygning må udlede. Byggebranchen står i dag for 42% af den årlige globale CO2-udledning.

Vi udvikler en platform, der tidseffektiviserer valget af byggematerialer med 80% ved at forsyne arkitekter, ingeniører og entreprenører med pålidelige materialedata, som i dag er enormt tidskrævende at indsamle.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

      • • Samlet Go-to-market strategi af nyt SaaS-koncept i byggebranchen

      • • Marketing og branding

      • • Salg og implementering

         Branche: Software/SaaS, Byggeri

         Udviklingsstadie: Proof of Concept

         Virksomhedens CVR-reg.: Nordjylland

         Kompetencer til panelet:

         • Digitalisering
         • Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet
         • Afsætning & Distributionskanaler


         Vi udvikler en platform til at optimere og effektivisere valg af byggematerialer og dokumentation af CO2-udledning for arkitekter og ingeniører.


         Arkitekter og ingeniører gennemgår i dag materialers datablade manuelt for at finde den data, som indgår i valgprocessen. Databladene indhentes fra producenter, der vælges på forhånd. Dette medfører at nogle producenter og materialer, slet ikke kommer i spil i beslutningsprocessen, som måske kunne være det bedre valg f.eks. i.f.t. at nedbringe mængden af CO2. Derudover skærpes kravene for, hvor meget CO2 en bygning må udlede, samt der indføres dokumentationskrav for CO2-udledningen for alle byggerier fra 2025.


         Platformen er en database over byggematerialer med specifikationer ekstraheret direkte fra materialernes datablade. Materialerne filtreres i.f.t. CO2, certificeringer og tekniske specifikationer som f.eks. brand, hvilket giver et lynhurtigt overblik over relevante materialer i.f.t. ens formål. Der linkes direkte til forhandlerens hjemmeside af det specifikke materiale, hvilket effektiviserer købsprocessen. Vores platform bidrager til compliance med de nye dokumentationskrav og overskueliggør processen.


         I starten omfatter vores forretningsmodel gratis adgang til producenterne, for at få opbygget en attraktiv database, som skaber værdi for byggebranchen. Brugerne i byggebranchen køber adgang via abonnement til platformen, hvilket giver os recurring revenue på 579 kr./måned og 5900 kr./år per licens.


         Selvom platformen er udviklet med et fokus på arkitekt- og ingeniørvirksomheder, kan producenterne anvende den til at have overblik over deres materialer og salg. En producent har estimeret en besparelse på op til 700.000 kr. om året i deres virksomhed ved brug af vores platform.


         Startfokus er Danmark med over 32.000 arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt producenter, hvor vi allerede har introduceret platformen til 14 arkitekt- og ingeniørvirksomheder og 36 producenter, som alle kan se værdi i at anvende platformen i deres arbejde. Ingen af dem bruger konkurrerende løsninger.


         De få konkurrerende løsninger har komplekse filtreringsmuligheder, nogle med termer, som ikke anvendes i byggebranchen og ikke er kompatible med de anvendte programmer. Derudover kan de oprette brugerdefinerede materialer i deres databaser, hvilket medfører mangel på specifikke materialedata og fejl i f.eks. CO2-beregninger.


         Vores primære kunder har også projekter uden for Danmark. Her ser vi en stor værdi i at udbrede denne platform til lande vis byggetekniske krav og stil er lig Danmark. Næsten alle producenter sælger også deres produkter i resten af EU.


         Teamet er på fem: to arkitekter fra AAU (En er CEO). - der har ekspertise inden for byggematerialer og design af byggeri - samt tre softwareudviklere.


         Vi forventer i ultimo 2025 at have solgt 550 licenser til 62 virksomheder og i 2027 at have solgt 3000 licenser til 650 virksomheder. I 2025 forventer vi et overskud på 1,2 mio. kr. og på 15 mio. kr. i 2027.


         Vi er i gang med at rejse 400.000 kr. til softwareudvikling, indkøb af hardware samt marketing og salg.


         Vi er klar til at lancere platformen til august i år. Vi samarbejder på nuværende tidspunkt med 30 producenter, som henover sommeren bliver oprettet på platformen.


         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
         Powered by Wild Apricot Membership Software