, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Online SPRINGBOARD®: Rådgivende entreprenører vil øge graden af præfabrikation i byggebranchen og reducere spild af tid og materialer med virtuelle byggeprocesser

 • 13 Jun 2024
 • 10:00 - 12:00
 • We Build Denmark, kl 10:00 til 12:00 pa Online, Mødeplatform
 • 16

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 6. juni 2024
 • Tilmeldingsfrist: 6. juni 2024

Registration is closedIntroduktion til SPRINGBOARD®

Byggebranchen oplever et spild på op til 30% af byggesummen, hvilket bl.a. skyldes for dårligt projektgrundlag der fører til fejl, spild af tid og materialer. Der er ikke tradition for at ”designe i bund” som det kendes fra industrien, navnlig ikke når det gælder de tekniske installationer og aptering.

Derfor ønsker virksomheden at overtage den rolle som de ”klassiske rådgivere” har i udførelsesfasen og industrialisere produktionen. Fokusset er på udførelsesfasen i komplekse projektbyggerier og specifikt på tekniske installationer og aptering, hvor der er et stort potentiale i industrialisering, standardisering og modularisering. Målet er at så meget arbejde som muligt flyttes fra byggepladsen og ind i kontrollerede industrielle miljøer.

Målgruppen er total-, hoved- og fagentreprenører samt visse bygherrer.

Målsætningen er at vækste virksomheden over en 8-10 årig periode til +50 mio. kr. med en indtjening på 20%.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

             1. 1. Hvorledes kan virksomheden bedst positionere sig i forhold til de ”klassiske rådgivere”, når branchens strukturer og kontraktformer tages i betragtning?

             2. 2. Forretningsmodel, go-to-market strategi og vækststrategi.

             3. 3. Sammensætning af advisory board / bestyrelse som kan bidrage til at skabe adgang og opmærksomhed ift. at udfolde forretningspotentialet i en konservativ og reguleret branche.


             Branche: Byggeri, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

             Udviklingsstadie: Proof of Business

             Virksomhedens CVR-reg.: Midtjylland

             Kompetencer i panelet:

             • Forretningsmodel
             • Go-to-market- / vækststrategi
             • Advisory board / bestyrelse


             Virksomheden

             Branchen oplever et spild på op til 30% af byggesummen, hvilket bl.a. skyldes for dårligt projektgrundlag der fører til fejl, spild af tid og materialer. I byggebranchen er der ikke tradition for at ”designe i bund” som det kendes fra industrien, navnlig ikke når det gælder de tekniske installationer og aptering. Derfor ønsker virksomheden at overtage den rolle som de ”klassiske rådgivere” har i udførelsesfasen og industrialisere produktionen.


             Produkt/ydelse

             Virksomheden arbejder tværfagligt med digitale byggeprocesser og detaljeret design af tekniske installationer og aptering i komplekse projektbyggerier. Det udbudsprojekt som entreprenørerne modtager fra rådgiverne, er oftest ikke særlig detaljeret og ligeledes fyldt med fejl. Ligeledes er udbudsprocesserne opdelt i separate fagentrepriser medvirkende til ”silo-dannelse” og dårligt samarbejde.

             Ved først at bygge huset digitalt og med en tværfaglig tilgang styrker vi samarbejdet, minimerer risiko og skaber projekter i kontrol. Det detaljerede designarbejde muliggør en høj grad af præfabrikation og så meget arbejde som muligt flyttes ud af byggepladsen og ind i kontrollerede industrielle miljøer. Det sparer tid og materialer, sikre effektivitet og transparens, bedre miljø og arbejdsmiljø samt glade håndværkere der ved hvad de skal lave. Vores datagrundlag er samtidig et værdifuldt grundlag i forbindelse med kontraktstyring og udgangspunkt for indkøb af korrekte mængder, lokationsbaseret planlægning, LCA-beregninger og facility management.


             Hvilken løsning

             Virksomheden ligger vægt på et indgående kendskab til byggepladsen dynamik og kompleksitet for at kunne slå bro imellem udbudsprojektet og udførelsesprojektet. Medarbejderne skal derfor have en stærk håndværksmæssig forståelse og projektlederne skal være tilsted dagligt på byggepladsen og være i dialog med håndværkerne. Ligeledes er en indgående dialog og samarbejde med entreprenørernes supply chain og underleverandører afgørende for succes.


             Forretningsmodel

             Konsulent-/rådgiverforretning baseret på timebaseret eller projektbaseret betaling.


             Kunder

             Total-, hoved- og fagentreprenører samt visse bygherrer.


             Markedet

             Rådgivningsydelsen i udførelsesfasen udgør som en tommelfingerregel 5% af byggesummen og det er den del som virksomheden vil tage en del af.


             Konkurrenter

             Der er ikke rigtig nogen, men Quantum Project Control og Exigo kommer tæt på. Alle de klassiske rådgivere kan naturligvis udvikle sig til at løse opgaven.


             Vækstpotentiale/mål

             Over en 8-10 årig periode at vækste virksomheden til +50 mio. kr. med en indtjening på 20% - herefter exit.


             Ledelse og team

             Ledelsen består af en erfaren CEO fra industrien og en erfaren IKT- og projektleder fra byggebranchen. Herudover 2 bygningskonstruktører, en maskiningeniør og en maskiningeniør/projektleder.


             Økonomi/finansiering

             Lån på 1 mio. kr. fra 2 co-founders som begge sidder i virksomhedens bestyrelse.

             • Positiv drift fra måned 4

             • Omsætning år 1 (NOV23 – JUN24) 3,7 mio. kr.

             • Budget for år 2: Oms. 9-10 mio. kr. – EBIT ca. 2 mio.kr.


             Status

             Virksomheden er startet ud med en stor og meget betydende kunde, og et projekt, men skal vise langsigtet og bæredygtigt forretningspotentiale.

             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
             Powered by Wild Apricot Membership Software