, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Startup vil reducere stillesiddende adfærd for kontorarbejdere med nudge-produkt som består af et fysisk produkt og en softwareplatform

 • 26 Jun 2024
 • 14:00 - 17:00
 • DI, kl 14:00 til 17:00 pa H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
 • 14

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 19. juni 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 19. juni 2024.

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden arbejder med at reducere stillesiddende adfærd for kontorarbejdere med et nudge-produkt, som står overfor en snarlig produktlancering. Produktet er en menneskelignende figur, der ved hjælp af brugerens arbejdsposition og tilstedeværelse giver personlig feedback om, hvornår man skal stå eller sidde. Udover det fysiske produkt har produktet tilkoblet en softwareplatform, hvorfra forskellige data relateret til produktet (stående tid, positionsskift, anslået kalorieforbrug etc.) kan tilgås af forskellige interessenter (brugere, HR, sundhedskonsulenter, etc.).


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgendetemaer (prioriteret rækkefølge):

                   1. Produktion
                    Produktionsstørrelser – hvad giver bedst mening, producere til lager vs. producere til ordrer?
                    Produktionspartnere – én leverandør vs. flere, diskussion af fordele og ulemper.

                   2. Kommercielt
                    Strategisk partnerskab – hvordan kan virksomheden maksimere på et nyligt etableret partnerskab?
                    Kundesegmenter – hvilke segmenter bør virksomheden fokusere på?
                    Salgsprocesser – hvilke B2B salgsprocesser bør virksomheden fokusere på, og hvorledes bygger virksomheden stærke og vedvarende relationer til kernekunder
                    Salgsstrategi – hvilke salgsstrategi er den mest optimale for salg af såvel fysisk produkt som softwareplatform?

                   3. Finansiering
                    Finansiering – hvordan skal virksomheden finansieres med henblik på at optimere likviditeten, og hvorledes skal man balancere vækst vs. investeringer?


                      Industri: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

                      Udviklingsstadie: Pre-proof of Concept

                      Region: Hovedstaden

                      Kompetencer der efterspørges til panelet:

                      • Produktion
                      • Salg
                      • Finansiering & Kapitalrejsning
                      • Partnerskaber
                      • Forretningsudvikling


                      Mission

                      Missionen er at skabe sunde arbejdsrutiner gennem innovative feedback løsninger.


                      Vision

                      Visionen er at skabe kontormiljøer hvor man aldrig går på kompromis med sundhed.


                      Problem

                      Den gennemsnitlige dansker sidder mere end 11 timer dagligt. Stillesiddende adfærd er hovedårsagen bag nakke- og rygsmerter samt mange andre livsstilsrelaterede sygdomme.


                      Løsning

                      Løsningen er en menneskelignende figur, der ved hjælp af brugerens arbejdsposition og tilstedeværelse giver personlig feedback om, hvornår man skal stå eller sidde. Udover det fysiske produkt har man tilkoblet en softwareplatform, hvorfra forskellige data relateret til produktet (stående tid, positionsskift, anslået kalorieforbrug etc.) kan tilgås af forskellige interessenter (brugere, HR, sundhedskonsulenter, etc.).


                      Kundesegmenter

                      1. Sundhedskonsulenter

                      2. Større organisationer og virksomheder

                      3. Forsikringsvirksomheder

                      4. Producenter og forhandlere af hæve-sænkeborde


                      Team

                      A – MSc Industrial Engineering & Management fra DTU. Fokus: Alt forretningsrelaterede aktivitet.

                      B – MSc Industrial Engineering & Management fra DTU. Fokus: Produktet funktion (Software & Hardware)

                      C – MSc Software Design Fra ITU. Fokus: Data- og rapporteringsplatform

                      D – CTO Copenhagen Optimization. Fokus: Generel sparring, og support på Data- og rapporteringsplatform


                      CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                      Powered by Wild Apricot Membership Software