, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Tyskland: Miljøvenlig, patenteret metode til pesticidfri plantebekæmpelse søger sparring på vækststrategi i Tyskland

 • 26 Jun 2024
 • 13:00 - 16:30
 • DantaxLegal, kl 13:00 til 16:30 pa Am Oxer 7, 24955 Harrislee; Tyskland
 • 19

Registration

 • TILMELDINGSFRIST: 19. juni 2024
 • TILMELDINGSFRIST: 19. juni 2024

Registration is closed


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden har opfundet en unik metode til bekæmpelse af uønsket plantevækst.

Det nuværende marked er befæstede arealer med kommuner som primær kundegruppe. Maskinen har en enorm kapacitet, som kun større enheder som fx kommuner kan udnytte, og dermed er det danske marked lille. Derfor ønskes opstart af eksport. Konkret er virksomheden blevet kontaktet af en seriøs potential distributør/forhandler i Nordtyskland.

Produktion sker 100% på variable omkostninger. Dækningsgraden er 55% for at gøre plads til mindst et, måske 2 led for distribution.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

     Go-to-market strategi

     • • Salgsstrategi; skal tysk partner være importør og distributør, eller egen salgsorg. i samarbejde med tysk forhandler med service setup.

     • • Service setup med samarbejdspartner; konceptudvikling vedr. service og eftermarked med fokus på kvalitet/gode kundeoplevelser. Hvordan giver vi både servicepartner og slutkunde en god oplevelse.

     • • Hvordan kan vi understøtte en pull-effekt i markedet både DK og DE?

       Branche: Industri/produktion, Miljø

       Udviklingsstadie: Proof of Business

       Region: Syddanmark

       Kompetencer til panelet:

       • Internationalisering
       • Afsætning & Distributionskanaler
       • B2G
       • Forretningsudvikling
       • Markedskendskab Europa
       • Produktion
       • Salg
       • Strategi og vækstplaner

       Virksomheden

       Virksomheden vil være det mest klimavenlige alternativ, indenfor pesticidfri plantebekæmpelse. Den patenterede metode er unik og består af damp, accelerator og mikrobølger.


       Produkt/ydelse

       Vi leverer maskiner til bekæmpelse af uønsket plantevækst, pt. udelukkende vedr. ukrudt på befæstede arealer. Hertil leverer vi løbende forbrugsvarer (accelerator) til kunders maskiner.


       Forretningsmodel

       Virksomheden udvikler og sælger maskiner.

       Samarbejdspartner står for al dokumentation.

       Samarbejdspartner producerer maskinerne.

       Pt. sælges maskiner direkte til slutbruger eller leasingselskab. Der er i prissætning gjort plads til et eller flere led af distributør/forhandler.

       Der tilbydes servicekontrakt, hvis endelige form ikke er på plads.

       Løbende sælges forbrugsvarer med et forventet årligt DB på 36.000 kr. pr maskine. Dette DB skal deles med evt. forhandler.


       Kunder

       For nuværende er kunderne kommuner eller andre enheder med meget store befæstede arealer.

       Potentielt kan metoden blive relevant i landbrug, frugtavl samt på banestrækninger mv.


       Markedet

       På tværs af EU estimerer vi et potentiale på ca. 70 solgte maskiner pr. år, i den nuværende udformning.

       Potentialet indenfor landbrug mv .er mange gange større.


       Konkurrenter

       På befæstede arealer har vi ikke identificeret konkurrenter målt på effektivitet og kapacitet. Dog er der mange kunder, der ikke kan udnytte maskinens kapacitet tilstrækkeligt til at kunne skabe en bæredygtig case.

       Indenfor landbrug kender vi endnu ikke metodens fulde potentiale, men vi forventer at kunne lave forholdsmæssigt tilsvarende forbedret effektivitet og kapacitet på disse arealer. Potentialet afdækkes ifm. GUDP-projekt, hvor Aarhus Universitet har fået 3 mio. kr. til at teste vores metode.


       Vækstpotentiale/mål/ambition

       I markedet for ukrudtsbekæmpelse se vi et potentiale på 15 solgte maskiner årligt i DK, og 55 maskiner årligt i det øvrige EØS. Målet er at opnå dette indenfor en 5-7 års periode.

       Herudover ser vi et stort potentiale i agro industrien. I første omgang til nedvisning af kartofler, hvor man er udfordret af pesticider, hvor dispensationer ikke videreføres. Sekundært er der potentiale indenfor økologisk landbrug, hvor vi er i dialog med Økologisk Landsforening.


       Ledelse og team

       a. Direktør er bygningskonstruktør og tidligere ejerleder af anden virksomhed.

       b. Projektleder

       c. Bestyrelsesformand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer


       CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
       Powered by Wild Apricot Membership Software