This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Startup udvikler produktionsmetode vha. robotics og AI til upcycling af tekstilaffald

 • 28 Aug 2024
 • 14:00 - 17:00
 • DI, kl 14:00 til 17:00 pa H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
 • 21

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 21. august 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 21. august 2024.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden er en bæredygtig produktionsvirksomhed, der upcycler tekstilaffald og omdanner det til et hårdt og formbart materiale ved brug af bioteknologi. Virksomhedens mission er at bygge produktionsfaciliteter til at upcycle tekstilaffald, ved brug af automatiseret skære- og AI sorteringsteknologi.

Virksomhedens teknologi vil have mange anvendelsesmuligheder i fremtiden, dog showcases teknologien indledningsvis inden for møbelbranchen.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgendetemaer (prioriteret rækkefølge):

                    1. Hvordan kan virksomheden udvikle skalerbare generiske produkter ud af tekstilaffald, trods råmaterialets forskelligartethed (hvilke produkter? fx bordplader)?

                    2. Hvordan kan virksomheden undgå at blive blot en underleverandør og i stedet blive et kendt materialebrand som Goretex?

                    3. Hvilke spirende teknologier bør virksomheden fokusere på i deres produktionsplatform, ud over robotic og AI (fx teknologi for at vise transparenthed i råmaterialet – værdikæde mv.)?


                        Industri: Industri/produktion

                        Udviklingsstadie: Proof of Concept

                        Virksomhedens CVR-reg: Hovedstaden

                        Kompetencer der efterspørges til panelet:

                        • Forretningsudvikling
                        • Innovation (forretning, marked, produkt, proces)
                        • Marketing & Branding


                        Problem

                        I Danmark afbrændes 677 tons ubrugt tøj hvert år og hele tøjindustrien står for 10 % af den globale CO2 udledning, hvorfor industrien er mere klimabelastende end hele den internationale flytrafik og shippingindustri tilsammen.


                        Løsning

                        Virksomhedens første slutprodukt er et hårdt og formbart materiale, der baserer sig 100% på naturfibre tekstilaffald, og eksempelvis kan bruges til at producere bordplader.

                        Med lovgivningen er virksomheden sikret en forsyningskæde af tekstilaffald.

                        På sigt vil virksomhedens AI-sorteringsteknologi integreres med sorteringsanlæggene, som vil effektivisere produktets produktionsproces.


                        Segmentering

                        Virksomheden forventer at fokusere på møbelbranchen indledningsvis, her er bæredygtighed et konkurrenceparameter og derudover efterlever virksomheden branchens standarder ift. bl.a. styrke/fleksibilitets- og glødetrådstest.


                        Team

                        A – CEO og co-founder, MSc i finansiering og regnskab (CBS), 14 års salgserfaring, tidl. co-founder af OSAA Innovation, og arbejder i dag i et IT-konsulenthus.

                        B – CTO og co-founder, CTO -MSc Teknologisk Entreprenørskab (DTU), har erhvervserfaring fra tøjindustrien og har arbejdet som Innovationskonsulent.


                        Finansiering

                        Kombination af bootstrapped og softfunding (kr. 1,4 mio.).


                        Status

                        På proof-of-technology stadie og der arbejdes pt. på prototyper.

                        Der arbejdes på at udvikle en skalerbar produktionsmetode.

                        De næste 6 måneder, fokus på at indgå aftaler med udviklings- og råvarematerialepartnere.


                        CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                        Powered by Wild Apricot Membership Software