This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i Aarhus: Sundhedsfaglig virksomhed ønsker sparring på vækst, herunder forretningsudvikling, prismodel og markedsføring

 • 28 Aug 2024
 • 13:30 - 16:30
 • Sydbank, kl 13:30 til 16:30 pa Store Torv 12, 8000 Aarhus
 • 18

Registration

 • Sidste tilmeldingsfrist er: 21. august 2024
 • Sidste tilmeldingsfrist er: 21. august 2024

RegisterIntroduktion til SPRINGBOARD®

Virksomheden leverer sundhedsydelser, primært fysioterapi, til mennesker med smerter og funktionsnedsættelse. Vi hjælper med diagnosticering, behandling og genoptræning. Vi er udfordret på, at vi ikke bare kan hæve prisen på vores kerneprodukt, da denne er styret af overenskomst med det offentlige. Samtidig er der et loft på vores mulige omsætning på dette kerneprodukt. Vi afsøger derfor sparring på hvordan, vi kan vækste i fremadrettet med produkter, der ligger uden for det offentlige.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere, der kan give sparring på følgende områder:

                  1. 1. Forretningsudvikling
                   Hvordan kan vi udvikle vores forretning, så ydernumre-systemet i fremtiden ikke kommer til at udgøre en så stor andel af den samlede omsætning som på nuværende tidspunkt? Dette uden at skulle skære det fra.

                  2. 2. Prismodel
                   Hvordan bør vi udvikle vores priser, så de kan favne både de ”låste” priser, vi har under sygesikringen, og de private sundhedsydelser, vi ønsker at udbyde flere af, hvor vi selv kan definere indhold og prissætning?

                  3. 3. Markedsføring
                   Hvordan bør vores markedsføringsstrategi være i et sigte efter at løfte vores forretningsudvikling i forhold til de forskellige produkter, vi har til forskellige markeder? B2B (forsikringsselskaber, kommuner, lokale virksomheder) og B2C.

                            Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

                            Udviklingsstadie: Proof of Business

                            Virksomhedens CVR-reg.: Midtjylland

                            Kompetencer i panelet:

                            • Strategi og vækstplaner
                            • Forretningsudvikling
                            • Digitalisering
                            • B2C
                            • Salg


                            Virksomheden

                            MISSION: Vi ønsker at skabet et meningsfuldt sundhedstilbud der bringer værdi for den enkelte.

                            VISION: Vi ønsker at være det foretrukne sundhedshus for borgere og samarbejdspartnere i nærområdet.


                            Produkt/ydelse

                            Vi hjælper mennesker der er blevet ramt af en skade med at vende tilbage til hverdagen -både under og efter en sådan skade.


                            Løsning

                            Kliniklokaler og træningsfaciliteter og faguddannet personale.

                            Vi behandler manuelt (hænder, akupunktur, laser, shockwave o.lign).

                            Vi behandler med træningsterapi.

                            Vi behandler med råd, vejledning og coaching.


                            Forretningsmodel

                            B2C og B2B (forsikringsselskaber, kommune og lidt virksomheder).

                            Vi har primært timepriser, pr. konsultation.

                            En mindre del er lige nu på forløbspriser.

                            Aftale med vores hjem-kommune om borgere på sygedagpenge, fast ugentlig pris pr borger med gennemsnitligt arbejdstidsforbrug på 1 time pr uge pr borger.

                            Tilhørende motionscenter med 150 aktive medlemmer (70/30 fordelt på abonnement/ årsmedlemskab).

                            En lille smule produktsalg.


                            Kunder

                            Personer med smerter og funktionstab i hverdagen.


                            Marked

                            Lokalområdet, radius af ca. 15 km.


                            Konkurrenter

                            Anden fysioterapi-klinik i byen.

                            2 andre klinikker i kommunen (Favrskov).

                            Andre klinikker, der ligger inden for radius af ca. 15 km.

                            Små enkeltmandsklinikker, andre behandlere, online tilbud.


                            Vækstpotentiale/mål/ambition

                            En mindre del inden for sygesikringen (dvs. henvist fra lægen) på den del, hvor der er en egenbetaling fra klienten.

                            Ydelser/produkter som ligger uden for ydernummer – det ”frie marked” for sundhedsydelser.

                            Online produkter vs. fysisk fremmøde.


                            Ledelse og team

                            Ledelse er klinikejere Rune og Kenneth.

                            Rune er daglig leder, og har 12-15 timer med patienter om ugen.

                            Kenneth er faglig ansvarlig og har patienter 30-32 timer om ugen.


                            Økonomi/finansiering

                            Erhvervslån i bank.

                            Sælgerfinansiering (betalt ud senest 31.03.2026).

                            Eget indskud.


                            Status

                            Pr 31.12.2023 mangler vi 8 år på afbetaling af lån (pga. rentestigningerne er det samme tid, som da vi overtog klinikken).

                             CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                             Powered by Wild Apricot Membership Software