This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Etableret kursusvirksomhed søger sparring og inspiration til fremtidens produktportefølje

 • 03 Sep 2024
 • 14:00 - 17:00
 • EY, kl 14:00 til 17:00 pa Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg
 • 21

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 27. august 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 27. august 2024.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Gennem de seneste 7 år har virksomheden lukket halvdelen af deres salgskurser i den åbne kursuspakke grundet manglende efterspørgsel (fra 13 til 6 salgskurser). Dette til trods for, at virksomheden ser sig selv som førende i Danmark inden for salgstræning. Derfor har de brug for sparring og inspiration til at udvikle produktporteføljen, så de fremover i endnu højere grad dækker behovet hos nutidens og fremtidens sælgere.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgendetemaer (prioriteret rækkefølge):

                     1. Virksomheden ønsker at udvide deres produktportefølje inden for salgskurser, så de kan imødekomme nutidens sælgeres behov. Derfor har de brug for sparring til, hvilke kurser/emner der kunne være relevante at udbyde til sælgere i fremtiden.

                     2. Virksomheden ønsker ligeledes en diskussion af hvordan de kan styrke deres position i markedet (branding, marketing, mv.).


                         Industri: Serviceydelser/konsulent/rådgiver

                         Udviklingsstadie: Proof of Scale

                         Virksomhedens CVR-reg: Hovedstaden

                         Kompetencer der efterspørges til panelet:

                         • Konceptudvikling
                         • Salg
                         • Marketing & Branding


                         Kursusvirksomheden er en del af en international organisation, hvis grundsten blev lagt i 1948, men opererer til dagligt primært nationalt. Virksomhedens læringsfilosofi gennemsyrer alle kurser og uddannelser der udbydes og fokuserer på praksisorienteret og værktøjsbaseret træning. Dermed er fokus i undervisningen ikke på at, at du læser en masse teori, men i stedet bliver du på deres kurser og uddannelser præsenteret for teori, som du træner i undervisningen, så du nemt kan implementere det efterfølgende. Virksomhedens træning bygger på fysisk fremmøde.


                         Kursusvirksomheden udbyder kurser inden for salg, ledelse og personlig udvikling. De anser salg som værende deres kernekompetence og de har et mål om at være nr. 1 på salgskurser og i top 3 på ledelseskurser i Danmark.


                         Ca. 30% af deres omsætning kommer fra den åbne kursuspakke, som er kurser af 2-6 dages varighed, som man som enkelt person kan tilmelde sig, når et udviklingsbehov opstår. Ca. 70% af omsætningen kommer fra de firmatilpassede forløb, som skræddersys til den enkelte kunde på baggrund af deres behov og kompetencer. I denne case er det udelukkende den åbne kursuspakke, der vil være i fokus.


                         Virksomheden består af en ejer, som også er direktør. Derudover er der en salgs- og marketingdirektør, som har ansvaret for det interne salg, marketing og projektkoordinering. 7 konsulenter der sælger og underviser. 2 marketingskonsulenter og 4 administrative personaler.


                         Virksomheden anser, at der er et stort potentiale i markedet på trods af, at det er et meget konkurrencepræget markedet med flere store og rigtig mange små spillere. Virksomheden er dog unik ved både at udbyde åben kursuspakke og firmatilrettede forløb. Kun få konkurrenter gør det samme.


                         Siden Corona har virksomheden haft svært ved at sælge tilstrækkelige pladser på deres åbne kurser. Dette skyldes bl.a. at virksomhederne holder mere på pengene, når det kommer til uddannelse – bl.a. er antallet af søgninger på virksomhedens primære kompetencer faldet med ca. 30% hen over de seneste 3-4 år. Det er derfor afgørende vigtigt for virksomheden, at de rammer rigtigt ift. kundernes behov, når det opstår. Og netop derfor har virksomheden brug for input til udvikling af nye salgskurser til den åbne kursuspakke, som matcher det der efterspørges i markedet af både arbejdsgiver og arbejdstager. Virksomheden har brug for kompetencer, der kan tænke visionært både i forhold til indhold og ydre aspekter såsom varighed.


                         CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                         Powered by Wild Apricot Membership Software