, ,

Få sparring

Få kompetent sparring til din virksomhed


Omkostningsfri kompetent sparring


CONNECT Denmark – Screeningskriterier

  Nedenstående kriterier afgør relevansen for at få adgang til en sparringsaktivitet i CONNECT Denmark, som vil være uden omkostning for de udvalgte. Virksomhederne skal ikke nødvendigvis leve op til samtlige kriterier, men den samlede vurdering ligger til grundlag for vurdering af vækstpotentiale og ambition. Følgende vurderes ved en dybdegående screening (60-90 min). Sparringsbehov skal være på strategisk (og evt. taktisk/operationelt niveau). Virksomheden skal endvidere være i stand til at følge op på sparring med en eksekverbar handlingsplan.
 • Ledelse, kompetence og team
 • Ledelseskompetencer og erfaring er centrale for, at der kan skabes vækst. Iværksætteren/SMV skal være seriøs, personligt afklaret og i besiddelse af fagligt og forretningsmæssigt talent samt have høje ambitioner. Der lægges vægt på evne og vilje til operationalisering og eksekvering. For SMV segmentet vil der endvidere indgå en vurdering af en evt. bestyrelse samt muligheden for at professionalisere denne.

 • Markeds- og vækstpotentiale
 • Mulighed for opnåelse af bæredygtig markedsposition og et betragteligt omsætningspotentiale, og gerne med et internationalt perspektiv med potentiale for (mere) eksport. Virksomhedens potentiale og muligheder for at skabe og udvikle nye produkter/services og indtage nye markeder med eksisterende/nye produkter/services. Virksomhedens forretningsmodel skal være skalerbar og potentiale for hurtig vækst er en fordel Forretningsmodel og dens skalerbarhed med mulighed for vækst på flere markeder, herunder forretningsmodel, kanalstrategier, digitaliseringer. For virksomheder med stort vækstpotentiale, men som ikke som udgangspunkt har en forretningsmodel, der er skalerbar, men som til gengæld kan have et stort vækstpotentiale via bl.a. job- og eksportpotentialet, kan kriteriet om skalerbarhed for deltagelse i Proof of Business sparring nedtones, bl.a. med henblik på, at få ekspertpanelerne til at udfordre og inspirere virksomheden til, hvorledes der kan etableres en skalerbar forretningsmodel bl.a. via kanalstrategier og strategiske samarbejdspartnere.

 • Internationalt perspektiv/potentiale
 • Internationaliserings-, og eksportpotentiale. Det er væsentligt at virksomhedernes Founders kan formulere et perspektiv på eksportpotentiale, adgang til nye markeder, mulige kanalstrategier, strategiske partnerskaber m.v. For SMV’er vil der blive foretaget en grundig vurdering af virksomhedens mulighed for eksport og internationaliseringspotentiale. For virksomheder som selv vurderer, at de primært er i stand til at udvikle og skabe et attraktivt dansk marked med mulighed for etablering af nye arbejdspladser, kan der ved en konkret vurdering ses bort fra dette screeningskriterie. Ligeledes vil det for nogle helt unge virksomheder, uanset at der måtte være et internationalt potentiale, ikke være formålstjenesteligt at sætte fokus på eksport, før der er er Proof of Concept / Proof of Business på det danske marked. Ofte vil ekspertpanelerne erfaringsmæssigt anvise, at der reelt er et eksportpotentiale, som skaber nye vækstmuligheder.

 • Innovationshøjde og IPR
 • Den bærende ide (produkt/koncept/forretningsmodel) skal være unikt. Det vil sige, at der forventes en vis innovativ højde. IPR, unik forretningsmodel eller strategi. Disruptive innovation/-teknologier (ændring af markedet/markedsvilkår/forretningsmodel m.v.). Tidlige projekter herunder forskningsprojekter og nye teknologier med IPR der har potentiale til at blive kommercialiseret. Produktudvikling: Realistisk udsigt til introduktion af produkt eller service med en eller flere unikke features (IPR, funktion, design, teknologi, koncept m.v.).

 • Beskæftigelse/jobskabelse i Danmark
 • Potentiale ift. betragtelig jobskabelse og fastholdelse af job og arbejdspladser. Denne vurdering vil indeholde såvel direkte jobs som indirekte som følge af jobs hos samarbejdspartnere, underleverandører som følge af forretningsmodel og kanalstrategier.

 • Jobs – direkte jobskabelse i virksomheden
 • Jobskabelse hos leverandører, partnere og samarbejdspartnere – indirekte jobskabelse som følge af forretningsmodel, kanalstrategier m.v. Fastholdelse af arbejdspladser ved nye strategier og nye forretningsmodeller i eksisterende virksomheder – SMV segmentet som er en del af POB sparringen. Forberedelse på generationsskifte og fastholdelse af jobs/virksomheder i Danmark.

 • SMV – potentiale i digitalisering og automatisering
 • Ved screening af SMV vil der endvidere blive lagt vægt på graden af vækstpotentiale ved digitalisering og automatisering som en del af virksomhedens forretningsmodel med henblik på at gribe det store vækstpotentiale, der findes i SMV segmentet.

 • Forberedelse
 • CONNECT Denmarks kompetente forretningsudviklere/medlemmer giver sparring uden betaling. For at modtage sparring er det en forudsætning at virksomhederne synes at kunne overholde de aftalte deadlines og levering af materiale til CONNECT Denmark. Virksomhederne som tildeles sparring skal yde sit bedste og gøre sit forberedende arbejde bedst muligt og til den aftalte tid


 • Gør det nemmere for dig selv og CONNECT Denmark: Udfyld gerne en af disse forud for din henvendelse eller før screeningsmøde:

  Ansøg via webform

  Vi håber, at du har lyst til en snak med en af CONNECT Denmarks netværkschefer, så de kan hjælpe dig med vækst i din virksomhed. Effektivt, virksomt og målrettet!
CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software