, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Norsk hjælpemiddels-/velfærdsteknologisk virksomhed på vej til DK med nyt revolutionerende produktsystem til ældre – ”Go-to-market Denmark”, Odense – SPRINGBOARD®

  • 07 Mar 2019
  • 13:00 - 15:30
  • Invest in Odense, kl 13:00 til 15:30 pa Billedskærervej 17, 5230 Odense
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 28. februar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 28. februar 2019

Registration is closed


Fokus: Kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

-Strategiske industrielle partnerskaber

-Kapitalfremskaffelsesplan

-Etablering af Bestyrelse/Advisory Board


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheten utvikler neste generasjons mobilitetshjelpemidler til bistand og tilrettelegging av hverdagsrutine og bolig for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Målsetningen er å maksimere brukers egen kapasitet og evner for økt selvstendighet og verdighet til å utøve sin rett til å ta beslutninger og valg. Systemet forebygger og effektiviserer også arbeidsmiljø for omsorgspersoner og vil redusere kostnader for offentlige og private helsetjenester betydelig.


Bemærk: Der afholdes to Springboards indenfor velfærdsteknologi i forlængelse af hinanden den 7. marts i Odense.

Program:

Kl. 09.30 – 12.00 SPRINGBOARD® nr. 1 (Unik kommunikationsteknologi til at styrke familierelationer. Ambitiøs start-up søger sparring til sin Go-to-Market strategi og sit strategiske roadmap). Link – klik her.

Kl. 12.00 – 12.45 Let frokost og netværk

Kl. 12.45 – 15.00 SPRINGBOARD® nr. 2 (Norsk hjælpemiddels-/velfærdsteknologisk virksomhed)

Kl. 15.00 – 15.30 Netværk for alle.

Det er muligt at deltage i begge SPRINGBOARD® eller kun et SPRINGBOARD®. Ved deltagelse i begge SPRINGBOARD® skal der fortages tilmelding til de to SPRINGBOARD® hver for sig


Kompetencer

B2C

B2G

Bestyrelsesarbejde

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Ledelse

Licensering

Markedsanalyse

Partnerskaber

______________________________________________

Samfunnsutfordring: Helse og eldreomsorg imøtekomme I dag enorme økonomiske utforinger globalt, vi blir stadig flere eldre i forhold til yrkesaktive. Ny velferdsteknologi for å imøtekomme utforingen har derfor blitt en prioritet og vil stadig øke i tiden framover. Nye innovasjoner vil være kritisk for å kunne opprettholde et helsesystem av god kvalitet i framtiden.

Løsning - Tilleggsutstyr til baderommet: For å øke selvstendighet og verdighet i hygienerutinen har virksomheten i et brukersentrert og flerfaglig samarbeide med brukere og kunder utviklet og verifisert et mobilitetssystem som bistår gjennom hele dusjrutinen, fra man kommer inn på badet til man går inn i dusjen og ut, til tørk og påkledning. Systemet er modulbasert og tilpasses enkelt den individuelle brukers behov, livssituasjon og bolig. Systemet kan enkelt installeres på alle bad og krever minimalt vedlikehold.

Produktserien vil øke brukernes mobilitet og forebygge fall, lette arbeidet for helsearbeidere og famille og redusere kostnader for offentlige og private helsetjenester betydelig.

Flerfaglig og brukersentert samarbeide; partnere og støttespillere: Virksomheten har siden starten bygget et nettverk av viktige samarbeidspartnere og støttespillere som har bidratt inn i utviklingsprosessene. Bl.a. Offentlige og private helseaktører deltatt, både lokale kommuner som Voss og Vaksdal, samt Oslo og resten av de Nordiske hovedstedene deltatt som pilotkunder. Byggebransjen har også birdratt inn med kunnskap og erfaring. Akademia har været med helt fra starten og virksomheten har vært en del av hjembyens startupmiljø. Virksomheten har dessuten fått finansiell støtte fra Innovasjon Norge, EU og Norges Forskningsrådet og Nordic Innovation/Nordisk Ministeråd.

Hull i markedet: De utfordringer virksomheten imøtekommer er på et globalt nivå og konkurransen er hittil lav. Muligheten for skalering er stor, ikke bare geografisk, men også ut mot flere ulike bruker- og kundegrupper. Produktet i seg selv er også skalerbart i bruksområde og kan videreutvikles utover badet til resten av hjemmet eller institusjon og bistå i de daglige gjøremål. Virksomheten fyller et hull i markedet, og derav lav konkurranse, en høy willingness-to-pay. Teknologien er disruptive og det finnes det ingen direkte konkurrenter til virksomheten.

Geografisk vil virksomheten i første omgang etablere seg nordisk ettersom det allerede er etablert et nettverk, da med fokus på Danmark og Norge i først omgang. I følge European Commission, vil antall behøvende elder i EU27 øke med hele 115% til 44.4 millioner innen 2060, som vil resultere I en stigning i antall behøvende elder som bor i eget hjem fra 17.8M til 36.2M. Sekundærmarkeder som inkluderer sykehus, sykehjem og andre institusjoner vil antallet behøvende eldre tredoble seg fra 2.9M to 8.3M by 2060 i følge EU.

Bestyrelse: Virksomheten har i dag et advisory board med medlemmer fra Norge, Danmark og Sverige og sikter mot å få opp et styre for videre prosesser.

Økonomi/finansiering: Siden oppstart det mottatt støtte fra blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nordic Innovasjon på i overkant av 3M NOK.

Har fått gode resultater i EUs SME-instrument og mottatt Seal of Excellence fra fase 1 og 2. Her kan det oppnås en støtte på inntil 25M NOK og virksomheten jobber nå med Innovasjon Norge for innsending av ny søknad.

Status: Virksomheten er nå klar for å hente in en første privatinvestering på inntil 3M NOK for å fullføre siste fase av produktutviklingsløpet og klargjøring til produksjon og lansering. Investeringen siktes blant annet matchet med OFU/innovasjonskontrakt gjennom Innovasjon Norge som vil bidra til 45% av budsjett, samt Pre-såkorn som kan støtte en investering 1/1, samt Skattefunn gjennom Norges Forskningsråd som bidrar med 20% fradrag for FOU.

Ambisjoner og målsetninger: Virksomhetens visjon er å bidra til å endre den noe stagnerte hjelpemiddelbransjens standard og infrastruktur, ikke bare via produktets hardware og software, men også i produksjon, marked og distribusjonsstrategi. Virksomhetens målsetning er å bidra til et mer inkluderende samfunn som tilrettelegger hverdagsaktiviteter og bolig for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Her står hjemmene våre sentralt og virksomheten arbeider for å bidra til å oppnå allmenn tilgang til funksjonelle og trygge boligmiljøer til en overkommelig pris.

Spørgsmål til panelet

1.Finansierens og investeringsstrategi

(strategi for innhenting av kapital i flere faser, bedriftsstruktur, samt strategisk vekst, i kombinasjon med virkemiddelapparatet)

2.Styrekompetanse; etablering av styre

3.Marked og strategisk industripartnerskap

”Go-to-market Denmark”

a)Helse og omsorgsbransjen

-Private og offentlig helseaktører

b)Byggebransjen

-Entreprenører/totalentreprenører og arkitekter/Interiørarkitekter


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software