, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik kommunikationsteknologi til at styrke familierelationer. Ambitiøs start-up søger sparring til sin Go-to-Market strategi og sit strategiske roadmap, Odense - SPRINGBOARD®

  • 07 Mar 2019
  • 09:30 - 12:00
  • Invest in Odense, kl 09:30 til 12:00 pa Billedskærervej 17, 5230 Odense
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 28. februar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 28. februar 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

Go-to-market strategi

- Segment

- Produktvalg

- Salgsstrategi

- Partnerskaber

Strategisk roadmap

Finansiering/kapitalsøgning


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering, IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden udvikler en unik kommunikationsteknologi, som styrker relationen mellem generationer i familien. I en travl hverdag kan kontakten til ældre familiemedlemmer nemt blive forsømt, hvilket fører til ensomhed for den ældre og dårlig samvittighed for de yngre. Prototype tests viser, at konceptet fører til en hyppigere og mere nærværende kontakt. Fokus er B2C. Virksomheden, der er på et tidligt stadie, er ikke på markedet endnu, men første produkt er under udvikling.

Samtidig arbejder man på at udvikle virksomhedens forretningsmodel og hertil søges sparring.


Bemærk: Der afholdes to Springboards indenfor velfærdsteknologi i forlængelse af hinanden den 7. marts i Odense.

Program:

Kl. 09.30 – 12.00 Springboard nr. 1 (Unik kommunikationsteknologi til at styrke familierelationer. Ambitiøs start-up søger sparring til sin Go-to-Market strategi og sit strategiske roadmap, Odense - SPRINGBOARD®).

Kl. 12.00 – 12.45 Let frokost og netværk

Kl. 12.45 – 15.00 Springboard nr. 2 (Norsk hjælpemiddels-/velfærdsteknologisk virksomhed) Link – klik her.

Kl. 15.00 – 15.30 Netværk for alle.

Det er muligt at deltage i begge Springboard eller kun et Springboard. Ved deltagelse i begge Springboard skal der fortages tilmelding til de to Springboard hver for sig


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2C

B2G

Design

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Kommunikation

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Prissætning

Produktion

Salg

Strategi og vækstplaner

Virksomhedsdrift & Handlingsplan


______________________________________________

Problem

De fleste har ældre familiemedlemmer, som kræver ekstra opmærksomhed. Desværre føles det for mange tungt, besværligt og anstrengende at skulle tage sig af de ældre. I en travl hverdag kan de ældre derfor nemt blive forsømt. Det fører til ensomhed for den ældre og dårlig samvittighed for de yngre. Stifterne oplever selv dette problem og har erfaret, at mange andre har det på samme måde.

Løsning

Virksomheden vil styrke kontakten mellem generationer i familien. Det vil virksomheden gøre ved at bygge moderne kommunikationsteknologi, som fjerner de barrierer, der i dag begrænser familiemedlemmerne fra deres ønske om en hyppigere og bedre kontakt. Virksomhedens produkt er startskuddet til en opadgående spiral mod at genetablere en god relation, hvor familiemedlemmer begynder at kommunikere mere og bedre med hinanden.

Produkt

Virksomheden vil bygge et produkt, som består af to hoveddele.

Den ene del er en digital billedramme, som den ældre har stående i stuen, som familiemedlemmer kan sende billeder til via en app.

Den anden del er en tidsforskudt samtale på samme tablet, hvor den ældre kan sende/modtage talebeskeder, billeder og video fra/til familiemedlemmer.

I tillæg til virksomhedens Minimal Remarkable Product (MRP) arbejdes der på features, som skal inspirere familiemedlemmer til aktiviteter og samtaleemner med den ældre, da det er en stor udfordring for mange familiemedlemmer at vide, hvad man skal lave og snakke med den ældre om. Desuden vil virksomheden dele viden om særlige udfordringer, der kan opstå inden for pleje af ældre, f.eks. ved begyndende demens eller særlige adfærdsmønstre

Virksomheden vil herudover gøre det muligt for familiemedlemmer at vide, hvornår øvrige familiemedlemmer har været i kontakt med den ældre, så man ved, hvornår der er behov for at tage kontakt, og hvornår man i sindsro ved, at andre tager ansvar. Det vil også føre til en mere jævn kontakt til den ældre.

Kunder

Kernebrugerne er ældre, der bor alene og har lave digitale færdigheder samt deres familiemedlemmer, som ønsker en hyppigere og bedre kontakt til hinanden. På verdensplan findes der 87 millioner ældre, der bor alene og har lave digitale færdigheder. I 2050 forventes gruppen at være vokset til 187 millioner (+115%). Produktet har dog også interesse hos ældre, som ikke er alene og har høje digitale færdigheder. Virksomhedens prototype tests viser også en efterspørgsel fra forældre (45-60-årige), som har børn, der er flyttet hjemmefra, og som ønsker en hyppigere og bedre relation til sine børn. Markedet er derfor ikke bare stort, men enormt.

Køberne er familiemedlemmer, som føler ansvar for sine ældre. Et købestærkt segment.

Markedet

Antallet af ældre stiger kraftigt. I 2017 var der på globalt plan 962 mio. ældre (+60 år) og i 2050 forventes der at være 2,1 milliarder ældre. 20% af danske ældre har højst kontakt til familie og venner 1-2 gange om måneden. 50.000 danske ældre er ensomme i en grad, der påvirker deres hverdag negativt. Ensomhed fører til et kortere liv, reduceret livsglæde, mere sygdom og en overnormal belastning af sygehusvæsenet. Samme tendens ses i Europa og USA. Langvarig ensomhed koster det danske samfund 8 mia. kr. om året. Problemet er højaktuelt og i Finansloven 2019.

Virksomhedens produkt tapper i den voksende trend om opgøret med det hurtige og egocentrede liv. Modsat de fleste mainstream social media apps, som er skræddersyet til at stjæle vores opmærksomhed fra de væsentligste ting i livet, vil virksomheden anvende den moderne kommunikationsteknologi til et formål, der er i overensstemmelse med de dybe menneskelige værdier som pligtfølelse, næstekærlighed og sindsro ved at hjælpe moderne familiemennesker med at pleje relationerne til sine nærmeste.

Konkurrenter

De fleste familier bruger i dag samtidig kommunikation med sine ældre, f.eks. fysiske besøg eller telefonsamtaler. Virksomhedens produkt skal ses som et supplement til disse, som vil skabe en hyppigere og mere personlig kontakt og gøre kvaliteten af den samtidige kommunikation bedre.

Virksomheden fokuserer på tidsforskudt kommunikation. Her findes en række alternativer, som hver især konkurrerer med dele af vores samlede løsning, bl.a. SMS, iMessage, E-mail, diverse digitale billedrammer, Doro telefoner, Duka PC og mainstream kommunikationsapps som Facebook Messenger, Snapchat og Instagram.

Virksomheden adskiller sig ved at designe en samlet løsning målrettet at skabe mere kontakt på tværs af generationer, som skaber en langt bedre oplevelse for både de yngre og de ældre, da den er skræddersyet deres behov. Mainstream kommunikationsapps tager f.eks. ikke hensyn til ældres særlige behov ifm. nedsat hørelse, syn, motorik og kognitive evner. I takt med at virksomheden udvikler nye features til virksomhedens MRP, som f.eks. at tilskynde familiemedlemmer ”til den gode adfærd”, vil virksomheden komme til at adskille sig mere og mere fra de eksisterende konkurrenter.

Forretningsmodel

Produktet består af hardware (tablet) og software (præinstalleret tablet app) og skal sælges som et samlet produkt gennem et distributionsnetværk (online og fysisk). Inspiration hentes fra Frameo, som sælger i hele Europa bl.a. gennem Elgiganten, Expert, Power, Wupti o.l.

Virksomheden forestiller sig en upfront betaling for produktet hos forhandleren i omegnen af DKK 1.500. App’en til familiemedlemmerne kan gratis downloades til iOS og Android (freemium model). Hele familien kan herefter opgradere til en månedlig betalt abonnementsordning på DKK 99 pr. måned for at få adgang til flere features og at kunne onboarde flere familiemedlemmer. Inspiration fra Slack.

Der skal indbygges virale effekter i produktet for at tilskynde brugerne til word-of-mouth og reducere behovet for markedsføring. Stifterne vil udnytte deres kendskab til de faktorer, der motiverer folk til word-of-mouth.

Ledelse og team

Teamet består af tre stiftere i slut 20’erne. Ejerskabet er fordelt ligeligt mellem dem, og de arbejder alle fuldtid. Den ene holder en bachelor som elektroingeniør med valgfag inden for software og har erfaring med mobiludvikling. Den anden holder en bachelor som softwareingeniør og har erfaring med web- og backendudvikling. Den tredje holder en kandidat i Finance and International Business og har erfaring som juniorkonsulent og som venture kapital analytiker. Begge udviklere har tilmed teknisk erfaring fra virksomhedens tidligere software konsulentfirma, hvor udviklerne bl.a. har arbejdet fuldtid som iOS-udvikler og Java backed-udviklere i mere end ét år.

Bestyrelse

Der er ikke etableret bestyrelse eller Advisory Board, men det er planen, at sidstnævnte skal ske inden for det næste halvår.

Økonomi/finansiering

Virksomheden er 100% egenfinansieret via egen formue, som er optjent gennem det tidligere fælles software konsulentfirma. Formuen blev opbygget fra medio 2017 til december 2018, hvorefter konsulentfirmaet blev lukket ned og startupvirksomheden blev åbnet. Formuen dækker alle forventede omkostninger frem til marts 2020. Målet er at forlænge denne runway ved at søge soft money til udvikling (offentlige fonde o.l.) og gøre virksomheden klar til indføring af investorkapital i ultimo 2020.

Status

Virksomheden har kun været i gang med startuppen siden 1. december 2018 og er derfor på et meget tidligt stadie. Virksomheden jagter i øjeblikket problem-solution fit. Virksomheden har gennemført interview og flere feedback-loops på prototyper. Virksomheden går nu i gang med den første version af produktet. Planen er at afprøve denne på 50 testfamilier og gennemføre en masse hurtige feedback-loops.

Samtidig skal stifterne begynde at udvikle virksomhedens forretningsmodel og hertil søges sparring.

Spørgsmål til panelet

Hvordan kan en Go-to-Market strategi se ud?

- Kundefokus: B2C vs. B2G

- Produkt: Faldgrupper ved hardware

- Salgsstrategi: Distributionskanaler, markedsføring og prismodel

- Partnerskaber: Hvilke strategiske muligheder bør vi opsøge?

Hvordan skal vi prioritere de strategiske initiativer?

- Hvordan kunne et strategisk roadmap se ud?

Hvordan kunne en finansieringsplan af Go-to-Market strategien se ud?

- Soft Money

- Investors / Smart Money

- Selvfinansiering via salg

- Acceleratorprogrammer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software