, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomhed vil levere den hurtigste og mest brugervenlige platform for genetiske analyser, der kan imødekomme det stigende behov for DNA-analyser. KBH – SPRINGBOARD®

  • 17 Jun 2019
  • 13:00 - 16:00
  • Zacco, kl 13:00 til 16:00 pa Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
  • 10

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 5. juni 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Onsdag den 5. juni 2019

Registration is closed


Bemærk: Dette SPRINGBOARD® er det andet af to af hinanden uafhængige SPRINGBOARDs som afholdes hos Zacco samme dag. Der serveres frokost/sandwich kl. 12.30 før dette SPRINGBOARD.

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden har udviklet en online prototype klar til genetiske analyser og søger nu sparring for at komme videre til det næste niveau og vælge en optimal strategi.

- Hvordan penetreres markedet bedst?

- Bør virksomheden starte et samarbejde med det firma der leverer mobile DNA-sekvenserings maskiner (der selv er i gang med at opbygge en analyse platform til egne kunder)

- Prissætning strategi, hvor virksomheden ønsker både akademiske og private kunder.

- Vil reklamer være en god løsning? Hvis ja, hvilke typer?

- Bør manglende kompetencer findes i ansættelser eller som co-founders?


Branche: Software/Software as a product, Medtech, Pharma, Biotech

Udviklingsstadie: Proof of Concept


DNA og RNA-sekvensering er blevet et uundværligt værktøj indenfor forskning, lægevidenskab samt bio- og farmatech industrien, hvor en af de største udfordringer der begrænser brugen, er manglen på brugervenlige programmer og værktøjer til analyse af det sekvenserede data.

De tilgængelige platforme og værktøjer er mangelfulde, langsomme og kræver som regel bioin-formatisk kunnen, som hæmmer brugen.

Virksomheden udvikler den hidtil hurtigste og mest brugervenlige online analyse platform med en brugervenlig grænseflade, målrettet brugere med minimal ekspertise indenfor DNA-analyse.

Det vil blandt andet bidrage til hurtigere og bedre sygdomsscreening, fødevareproduktion, miljø-kontrol og medicinudvikling.

Målgruppen er sundhedsfagligt personale, fødevareproducenter, dyrlæger, laboranter, miljøtekno-loger samt biotech og farmatech forskere. Kundesegmenter dækker hovedsageligt universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, NGO’er (medicinske og miljø), statslige organisationer, offentli-ge steder som lufthavne, fødevareproduktion og beredskab (medicinsk og miljø).

Målsætningen på sigt er mere end 1000 betalende brugere på portalen i Danmark og over 45.000 betalende brugere verden over. Virksomheden stiler imod at indtage over 10% af markedet, som er af en variabel størrelse grundet et forventet boom indenfor de næste par år.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Online marketing

Partnerskaber

Prissætning

______________________________________________

Idégrundlag

Til hurtigt at identificere DNA og RNA prøver findes på markedet allerede nu mobile enheder, der kan producere data til videre analyse, men de tilgængelige platforme og værktøjer er mangelfulde, lang-somme og kræver som regel bioinformatisk kunnen, hvilket hæmmer brugen af sekvensering på områ-der, hvor det ellers kunne have et positiv effekt, såsom hurtig diagnosticering af sygdomme.

Med hurtig og enkel dataanalyse udvikler virksomheden en online platform med forud definerede pipe-lines til identificering af genetisk data, med en brugerflade som ikke kræver bioinformatisk viden eller specielle IT egenskaber for at kunne bruge, men som også kan defineres til ekspert brugere.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Abonneringsmodel, hvor funktioner og dataplads er proportionel med prisen på abonnementet. De grundlæggende analyseværktøjer vil være gratis for at tiltrække brugere der registrerer sig, hvilket vil skabe et stort netværk.

Virksomhedens online platform er rettet imod både eksperter indenfor bioinformatik og DNA/RNA analyse, samt ikke ekspert brugere som for eksempel sundhedsfagligt personale, fødevareproducenter, dyrlæger, laboranter, miljøteknologer samt biotech og farmatech forskere. Kundesegmenter dækker hovedsageligt universiteter, forskningsinstitutioner, hospitaler, NGO’er (medicinske og miljø), statslige organisationer, offentlige steder som lufthavne, fødevareproduktion og beredskab (medicinsk og mil-jø).

Platformen er internet baseret og vil blive tilbudt i en række forskellige sprog fra lanceringsdatoen, bland andet engelsk, kinesisk, tysk, spansk og fransk, for at opnå et større antal brugere og et bredere netværk.

Markedsanalyse viser at virksomhedens konkurrenter ikke tilbyder en gennemsigtig og brugervenlig løsning, ligesom betaling inden test af portalens funktioner går igen hos de fleste. Et gennemgående problem hos konkurrenterne er også at deres udbudte produkter ikke er kompatible med data fra de nye mobile sekvenseringsenheder, ej heller større dataset og ønsket om en brugerdefineret datapipe-line.

Vækstpotentiale/mål

Det er estimeret at der indenfor 10 år vil være over 1000 betalende brugere på portalen i Danmark og over 45.000 betalende brugere verden over. Virksomheden stiler imod at indtage over 10% af marke-det, som er af en variabel størrelse grundet et forventet boom indenfor de næste par år.

Ledelse og team

Virksomheden udgøres lige nu af de tre grundlæggere:

Grundlægger 1:

Ansvarlig for forretningsudvikling og produktudvikling med en MScEng i Bioinformatik og Systembiolo-gi. Har været involveret i forskningsprojekter indenfor Stamcelle terapi, cancer og multiresistente bak-terier, arbejdet med medicinsk beredskab og været teamleder på NGO-ekspeditioner i Himalaya, alt imens en karriere som atlet på et dansk landshold blev varetaget.

Grundlægger 2:

Ansvarlig for forretningsudvikling og test af produkter med en industriel PhD i anvendte biosensorer og med en baggrund som naturvidenskabelig forsker indenfor molekylær biologi, bioanalyse og dataana-lyse, hvor implementering af nyudviklede teknologiske værktøjer i forskningen var en del af arbejds-gangen, sammen med undervisning, vejledning, styring af forskningsprojekter og udgivelse af viden-skabelige artikler.

Grundlægger 3:

Ansvarlig for udviklingen af platformen og implementeringen af de forskellige programmer til dataana-lyse. Har en professionel baggrund som software udvikler for en række store og mellemstore danske og internationale virksomheder, hvilket er blevet kombineret med en akademisk baggrund indenfor arkitektur og design.

Økonomi/finansiering

Virksomhedens grundlæggere udvikler lige nu platformen ved hjælp af egne ressourcer, men søger soft funding for at kunne videreudvikle platformen til kommercielt brug.

Status på udviklingsstadie

I øjeblikket haves en prototype, hvor der skal arbejdes videre på design, branding, prissætning og mar-keting, inden platformen forventes klar til de første brugere i september 2019.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden har udviklet en online prototype klar til genetiske analyser og søger nu sparring for at komme videre til det næste niveau og vælge en optimal strategi.

- Hvordan penetreres markedet bedst?

- Bør virksomheden starte et samarbejde med det firma der leverer mobile DNA-sekvenserings maskiner (der selv er i gang med at opbygge en analyse platform til egne kunder)

- Prissætning strategi, hvor virksomheden ønsker både akademiske og private kunder.

- Vil reklamer være en god løsning? Hvis ja, hvilke typer?

- Bør manglende kompetencer findes i ansættelser eller som co-founders?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software