, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny, innovativ digital platform til invitationer/planlægning og unik salgskanal til private begivenheder, skal udvikles til en global, markedsledende service og forretning. KBH – SPRINGBOARD®

  • 08 Nov 2019
  • 10:00 - 12:30
  • Waterland Private Equity ApS, kl 10:00 til 12:30 pa Neroport - Kay Fiskers Plads 9 - West Tower - 7th floor, 2300 København
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 29. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 29. oktober 2019

Registration is closed


Bemærk: Dette SPRINGBOARD® er det første af to af hinanden uafhængige SPRINGBOARDs som afholdes hos Waterland samme dag. Der serveres sandwich efterfølgende kl. 12.00. Det andet afholdes fra kl. 13.00-15.30 - se invitationen her

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Med henblik på realisering af en international strategi ønskes sparring til følgende temaer:

- Virksomheden skal ud i verden og etableres. Hvilke kanalstrategier for etablering er relevante (franchise, joint-venture etc.) og hvad er bedst på hhv. kort og lang sigt?

- Hvis virksomheden skal lykkes med at nå de ambitiøse mål inden for de kommende 2-3 år, er det nødvendigt at tilføre ekstern kapital. Hvordan sikrer vi bedst dette?

- Hvordan værdifastsættes virksomheden og hvordan sikrer vi en god aftale for virksomheden og de nye ejere?

- Hvornår og hvordan giver det bedst mening at etablere et Advisory Board eller en bestyrelse? Hvordan sammensætter man bedst en sådan?


Brancher: Oplevelsesøkonomi (kultur/turisme/forlystelser/sport), Internet, App, Handel

Udviklingsstadiet: Proof of Business


Markedet for produkter og services til private begivenheder er enormt. Med virksomhedens digitale platform er der skabt en relevant og unik salgskanal, som kan aktiveres i relevante markeder.

Teamet er på 3 personer, som alle har lang erfaring indenfor digital markedsføring, forretningsudvikling og internationale partnerskaber.

I dag findes der ikke en digital invitations- og planning service, som er gratis, nem at bruge og ikke benytter en særlig platform. Virksomheden tilbyder en gratis digital invitations- og planning service til private, som desuden hjælper dem med at finde sammen med leverandører af relevante produk-ter og services til deres fester/begivenheder. Det kan eksempelvis være drikkevarer, catering, udlejning, underholdning, oplevelser etc.

For virksomhederne der leverer produkter og services til private begivenheder er marketing dyr, fordi de ikke kender ikke deres kunder og tidspunkt for et muligt salg. Via virksomhedens digitale service vil partnere få adgang til en unik billig salgskanal, som giver mulighed for målrettet og relevant marketing, ved at kende begivenhedens tema, tidspunkt og deltagere. Der er til dato indgået aftaler med 12 leverandører til det danske private event marked.

Virksomheden inviterer relevante kommercielle partnere ind på 3 forskellige niveauer. Alle partnere betaler et sign-on fee. Øvrige indtægter kommer fra salg via platformen samt indtægter genereret i udenlandske Country Hubs.

Målsætningen om tre år er en million brugere globalt - heraf 500.000 i USA, og en omsætning på +70 mio. kr


Kompetencer

B2C

Bestyrelsesarbejde

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Markedskendskab Nordamerika

Partnerskaber

______________________________________________

Virksomhedens idégrundlag

Virksomhedens idégrundlag er at gøre det nemt, sjovt og fordelagtigt at samle folk til gode oplevelser med familie og venner. Vores ambition er at skabe den bedste og mest populære platform til organisering af private begivenheder.

En aktiv platform med mange brugere vil udgøre en unik, attraktiv og relevant salgskanal for leverandører til markedet for private begivenheder. Idégrundlaget er at virksomheden skal være en global forretning og derfor bygget med henblik på nå det mål.

Produkt og ydelse

Produktet er et tilbud til brugere og kommercielle partnere. Der findes i dag ikke en digital invitations og planning service som er gratis, nem at bruge og som ikke benytter en særlig platform. For firmaer, der leverer til private begivenheder, er marketing dyr fordi man ikke kender ikke sine kunder og tidspunkt for muligt salg. Vi tilbyder et (gratis) produkt til virksomhedens brugere som giver dem værdi og vi tilbyder kommercielle partnere en unik salgskanal.

Forretningsmodel

Virksomheden inviterer relevante kommercielle partnere ind på 3 niveauer:

- Strategisk partner: Har en grad af eksklusivitet indenfor kategorien og adgang til særlig markedsføring. En strategisk partner betaler for eksklusivitet og markedsføring.

- Featurepartner: Partnere med hvem virksomheden udvikler særlige features og aktiviteter. En featurepartner betaler for dedikeret udvikling af nye features.

- Produktpartner: Partnere som markedsføres på og sælger via virksomhedens platform.

Alle partnere betaler et sign-on fee. Øvrige indtægter kommer fra salg via platformen samt indtægter genereret i udenlandske Country Hubs. En partner kan være en leverandør inden for drikkevarer, catering, udlejning, billetter, underholdning, oplevelser etc.

Forretningsmodellen tager sit udgangspunkt i en attraktiv digital service og platform som mange ønsker at bruge. Med mange brugere i et marked (f.eks. USA) vil det være utroligt interessant for leverandører af services og produkter til private begivenheder at være i kontakt med brugerne. Når virksomheden om 3 år har 500.000 aktive brugere i USA, som hver inviterer gennemsnitligt 7 gæster 4 gange om året vil man i USA have en årlig reach på 14 mio mennesker på platformen, som sammen deltager i 2 mio. begivenheder. Med en gennemsnitlig omsætning på 1.000 kr pr. begivenhed er det potentielle marked via virksomheden 2 mia. kr. om året.

Markedet og konkurrenter

Virksomheden er en global forretning, som tilpasses de relevante markeder. Markeder udvælges ift. en række parametre såsom størrelse, afstand, cost of marketing, relevante partnere, sprog etc. Udover USA er relevante markeder f.eks. UK og Tyskland, men kunne også være mere utraditionelle markeder såsom Indien (hvor der er mange downloads og er engelsktalende). I hvert marked etableres et partnerskab i form af franchise, joint-venture eller anden model hvor lokale partnere selvstændigt udvikler forretningen på virksomhedens platform.

Selvom der i dag ikke findes en service, som kan det samme som denne, findes der en række stærke konkurrenter. Virksomhedens største udfordring er at få folk til at ændre vaner væk fra mindre gode alternativer. Stærke konkurrenter på digitale invitationer er ikke stærke fordi de har en god service til invitationer og planlægning, men fordi de i forvejen bliver brugt af mange til andre formål. Det gælder f.eks. Facebook, Snapchat, Messenger etc. Virksomheden har derfor gjort det nemt at invitere via alle andre sociale medier og gjort det muligt for ikke-registrerede at benytte platfomen. For det lidt ældre segment vil emails, evt. med en vedhæftet pdf, være den gængse måde.

Vækstpotentiale og mål

Med en udviklet og velfungerende platform er vækstpotentialet enormt. Både front- og backend samt servermiljø er bygget så den ukompliceret kan tages i brug i nye lande. Indenfor de kommende 2-3 år er ambitionen at være etableret i mindst 3 lande, globalt have minimum 1 mio. aktive brugere og en omsætning på minimum 60 mio. kr.

Ledelse og team

Virksomheden ledes af et team på 3 personer, som alle har lang erfaring indenfor digital markedsføring, forretningsudvikling og internationale partnerskaber. Teamet suppleres af en halvtids medarbejder til digital markedsføring og content. Virksomhedens udviklingsafdeling består af 5-7 erfarne udviklere i Indien.

Bestyrelse

Virksomheden ønsker at etablere et Advisory Board snarest, som senere kan erstattes af en egentlig bestyrelse (ifm. ekstern kapitaltilførsel).

Økonomi og finansiering

Virksomheden har som udviklingsselskab været finansieret af de 3 ejere, samt den indiske udviklingspartner. Siden juli 2019 er finansieringen blevet suppleret af begyndende omsætning. Virksomheden har ikke yderligere kreditter eller lån.

Status på udviklingsstadie

Virksomheden har en fuldt udbygget digital service som tilbydes på dansk og engelsk. Uden marketing er den downloaded +50.000 gange og der er +10.000 brugere. Der afholdes ca 500 events pr. måned på platformen og der kommer +1.200 nye brugere til pr. måned (Q2 og Q3).

I løbet af Q2 og Q3 er der indgået kommercielle aftaler med 9 danske partnere, hvilket er del af den POB/POC virksomheden i øjeblikket er i gang med i Danmark. Der er endnu ikke søgt etableret udenlandske selskaber, men et fact-finding besøg i Indien er planlagt til Q4.

Spørgsmål til panelet

Med henblik på realisering af en international strategi ønskes sparring til følgende temaer:

- Virksomheden skal ud i verden og etableres. Hvilke kanalstrategier for etablering er relevante (franchise, joint-venture etc.) og hvad er bedst på hhv. kort og lang sigt?

- Hvis virksomheden skal lykkes med at nå de ambitiøse mål inden for de kommende 2-3 år, er det nødvendigt at tilføre ekstern kapital. Hvordan sikrer vi bedst dette?

- Hvordan værdifastsættes virksomheden og hvordan sikrer vi en god aftale for virksomheden og de nye ejere?

- Hvornår og hvordan giver det bedst mening at etablere et Advisory Board eller en bestyrelse? Hvordan sammensætter man bedst en sådan?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software