, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyopstartet softwarevirksomhed med stort vækstpotentiale optimerer og automatiserer virksomheders rute- og opgaveplanlægning med udgangspunkt i geodata og algoritmer. KBH - SPRINGBOARD®

  • 08 Nov 2019
  • 13:00 - 15:30
  • Waterland Private Equity ApS, kl 13:00 til 15:30 pa Neroport - Kay Fiskers Plads 9 - West Tower - 7th floor, 2300 København
  • 9

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 29. oktober 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 29. oktober 2019

Registration is closed


Bemærk: Dette SPRINGBOARD® er det andet af to af hinanden uafhængige SPRINGBOARDs som afholdes hos Waterland samme dag. Det første afholdes fra kl. 10.00-12.30 - se invitationen her

Fokus: forretningsudvikling

Punkter til sparring

Virksomheden søger sparring for at kunne komme bedst muligt ind på markedet og skabe vækst.

- Hvilken salgsstrategi skal vi anvende?

- Er vores prissætning/ prismodel mht. licens realistisk?

- Hvordan skal vi prioritere og håndtere salg, konsulentydelse og produktudvikling?

- Hvilke brancher skal vi fokusere på og hvordan skaber vi de bedste kunderelationer?

- Finansiering og herunder hvor mange kræfter skal vi lægge i fondsøgning?


Branche: App, Software/SaaS, Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udvikllingsstadie: Proof of Business


Planlægningen af ruter og arbejdsfordeling bliver i mange brancher stadig udført manuelt. Der findes forskellige løsninger, men de er tunge desktopsystemer, der som oftest er henvendt til myndigheder og større virksomheder.

Planlægningen er ofte ineffektiv grundet mange forskellige hensyn og variabler, der gør planlægningen kompliceret. Kriterier som; opgavens placering, tidsramme & type, medarbejderens tilgængelighed & kompetencer, transporttype, udstyr, eksisterende opgaver m.fl. Og efter endt planlæg-ning, kan en ny opgave ændre hele forudsætningen, som derfor skal foretages på ny.

Virksomheden har udviklet en planlægningsplatform, der har web- og mobilbaseret applikationer med automatiseret ruteplanlægning. Det er med udgangspunkt i geodata og skræddersyede algoritmer, hvor der tager hånd om alle ønskede kriterier på en gang. Der er desuden tilhørende funktioner gennem API´er, som muliggør integrering i andre systemer.

Dermed kan virksomheder i alle størrelsesordener få minimeret deres ressourceforbrug ifm. rute- og opgaveplanlægning. Programmet vil være licensbaseret, hvor størrelsen af kunden og mængden af opgaver afgør prisen.

Teamet har kompetencer og viden indenfor IT-udvikling, geodata og geoinformatik – herunder landinspektør med speciale i geoinformatik, ph.d. i geografisk informationsvidenskab og kandidat i Innovation og ledelse.

Virksomhedens mål er at blive den største leverandører af ruteoptimeringsalgoritmer- og programmer i DK. Dernæst vil virksomheden ekspandere til markeder i de øvrige nordiske lande.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

It & Systemudvikling

Licensering

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Idégrundlag

Planlægningen af ruter og arbejdsfordeling bliver i mange brancher stadig udført manuelt. Der fin-des forskellige løsninger, men disse er tunge desktopsystemer, som ofte er henvendt til myndighe-der og større virksomheder. Med udgangspunkt i geodata og algoritmer kan vi komme dette til livs, så virksomheder i alle størrelsesordener kan få minimeret deres ressourceforbrug ifm. rute- og opgaveplanlægning.

Produkt/ydelse

Vi har udviklet optimeringsalgoritmer samt web- og mobilbaseret applikationer, der skal fungere som planlægningsplatform. I modsætning til lignende programmer benyttes skræddersyede algoritmer og geodata, som tager hånd om mange forskellige planlægningskriterier og genererer ruter & opgavefordeling. Ydermere, udstiller vi algoritmerne og dertilhørende funktioner gennem API´er, som muliggør integrering i andre systemer.

Value Proposition

Når der skal foretages planlægning i servicebranchen, skal der tages hånd mange forskellige kriterier; opgavens placering, tidsramme & type, medarbejderens tilgængelighed & kompetencer, transporttype, udstyr, eksisterende opgaver m.fl. Selv efter endt planlægning, kan en ny opgave ændre hele forudsætningen for planlægningen, og derfor skal det hele gøres på ny.

- Værdi
Med vores program kan virksomheder spare tid og lønninger ved planlægning og få redu-ceret kørselsomkostninger ved optimering af ruter og arbejdsfordeling.

- Målgruppe
Alle slags virksomheder med multivariabel ruteplanlægning.

- Unique Selling Propositions (USP)
Ruteoptimering baseret på skræddersyede algoritmer.

Forretningsmodel

Vi vil gerne starte med danske virksomheder i servicebranchen, som har mange forskellige ydelser. Disse vurderer vi til at have de mest komplicerede udfordringer med planlægningen. Programmet vil være licensbaseret etårig aftale, hvor størrelsen af kunden/kundens mængde af opgaver afgør prisen. Desuden vil vi bistå med implementering, opsætning og oplæring, som en del af aftalen, for at skabe gennemskuelighed. I brancher, f.eks. håndværk-og rengøringsbranchen, som allerede anvender en række etableret apps, der ikke tager hånd om planlægningen, vil vi indgå i strategiske partnerskaber, hvor vi vil tilbyde vores løsning gennem API´er. Parallelt med afsætning af vores produkt på markedet, vil vi tilbyde konsulentbistand til virksomheder, for at sikre likviditet i virksomheden.

Markedet/Konkurrenter

Der findes forskellige løsninger, men disse er tunge desktopsystemer, som ofte er henvendt til myndigheder og større virksomheder, hvilket priserne også afspejler. Ydermere, findes der løsninger, som er udviklet af de større virksomheder til internt brug. De direkte konkurrenter er; Soft De-sign A/S, Multiflash A/S og Previsto Aps, selvom vores produkter ikke er fuldstændigt helt sammen-lignelige. Deres fordele er lave priser, fremskridt i udviklings- og designprocesser samt implementering af mange forskellige funktioner. Dog bruger de enten forsimplet eller tilkøbt algoritmer, som vil gøre dem til mindre konkurrencedygtige og mindre fleksible ved komplekse problemstillinger. Markedet omfatter mange forskellige brancher.

Vækstpotentiale/mål

Vores mål på det danske marked er ultimativt at være de største leverandører af ruteoptimerings-algoritmer og -programmer. Dernæst vil virksomheden gerne ekspandere til markeder i at de nordiske lande.

Ledelse/Team

På nuværende tidspunkt består virksomheden af:

N (Landinspektør med speciale i geoinformatik) – CEO med ansvar for forretningsudvikling samt bistår i salgsaktiviteter og algoritmeudvikling.

NI (Landinspektør med speciale i geoinformatik) – CTO med ansvar for algoritmer, GIS-teknologi, devops og back-end.

K – (Kandidat i Innovation og ledelse) – CFO med ansvar for salg og økonomi.

M – (Ph.d. i geografisk informationsvidenskab og kartografi) – Deltidsansat partner, som bi-står på tværs af virksomheden

Bestyrelse

Ingen bestyrelse, men et Advisory Board bestående af to partnere og et eksternt medlem.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har få likvider, som skal opjusteres med omsætning fra konsulentydelser. Virksom-heden ønsker desuden at søge fondsmidler.

Status på udviklingsstadie

- Vores program og algoritmer er i betatest hos en servicevirksomhed.

- Vi er i dialog med potentielle kunder til programmet.

- Vi er dialog med virksomheder mht. konsulentbistand

- Vi mangler finpudsning af programmet hvad angår design

- Vi er på udkig efter frontend udvikler.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden søger sparring for at kunne komme bedst muligt ind på markedet og skabe vækst.

- Hvilken salgsstrategi skal vi anvende?

- Er vores prissætning/ prismodel mht. licens realistisk?

- Hvordan skal vi prioritere og håndtere salg, konsulentydelse og produktudvikling?

- Hvilke brancher skal vi fokusere på og hvordan skaber vi de bedste kunderelationer?

- Finansiering og herunder hvor mange kræfter skal vi lægge i fondsøgning??
CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software